Etätyön säännöt

— työaika

Kysymys:

Mitä yleissääntöjä etätyöstä on säädetty vai ovatko kaikki etätyöhön liittyvät sopimukset paikallisia sopimuksia?

Vastaus:

Etätyön ehdoista on sovittu Eurooppa-tasolla solmitussa etätyön puitesopimuksessa. Myös työehtosopimuksessa saattaa olla etätyöhön liittyvää ohjeistusta.

Työntekijällä on etätyössä oikeus samoihin sovellettavan lainsäädännön ja työehtosopimusten takaamiin oikeuksiin kuin työnantajan tiloissa olevilla vastaavilla työntekijöillä. Etätyön erityispiirteiden huomioon ottamiseksi kannattaa kuitenkin tehdä kirjallinen etätyösopimus.

Etätyösopimuksessa on syytä määritellä, mikä ja missä tehtävä työ on etätyötä ja miten se korvataan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää työajan käsitteeseen. Työaikalaki nimittäin sanoo, että lakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei työnantaja voi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki etätyönä tehtävä työ olisi työaikalain ulkopuolella. Kun työntekijä tekee työtä toimiston ulkopuolella työnantajan määräyksestä tai työnantajan kanssa sovitulla tavalla siten, että työnantajalla on mahdollisuus valvoa työhön käytettävää aikaa työpaikalla noudatettujen käytäntöjen ja järjestelmien avulla, työhön tulee soveltaa työaikalakia. Ratkaisevaa on nimenomaan mahdollisuus valvontaan, mitään välitöntä ja jatkuvaa valvontaa ei edellytetä.

Selkeintä on kuitenkin sopia, että etätyöpäivä on samanlainen työpäivä kuin työpaikalla tehty työpäivä ja siihen pätevät samat liukuma- ja ylityösäännöt kuin ”toimistopäivään”.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php