Aktiivimallin muutokset 1.4.2019 alkaen

1.1.2018 tuli voimaan laki, joka edellyttää päivärahan hakijoilta aktiivisuuden osoittamista työttömyysajalla. Jos päivärahan hakija ei ole ollut lain määrittämällä tavalla aktiivinen, päiväraha pienenee 4,65 %.

Huhtikuun alusta alkaen myös osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää aktiivisuusedellytystä. Työllistymistä tukeva toiminta kerryttää aktiivisuutta kuitenkin vasta 1.4.2019 alkaen.

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa, ja siitä tulee toimittaa todistus työttömyyskassaan. Tällaista toimintaa on esimerkiksi:

  • rekrytointikoulutus
  • ammattiliiton, ammattijärjestön, kunnan tai yhdistysten järjestämä työllistymistä tukeva toiminta
  • työnantajan laissa säädetty irtisanotuille tarjottava koulutus ja valmennus.

Lisätietoa aktiivimallista >>
Työnhakuveturi >>

css.php