Työ- ja virkasuhteiden yleisin ansio 2600 euroa kuukaudessa

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työ- ja virkasuhteiden yleisin kokonaisansio oli 2 600 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Bruttomääräisiin kokonaisansioihin lasketaan mukaan perus- ja taulukkopalkkojen ohella palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut.

Työ- ja virkasuhteiden kokonaisansioiden mediaani oli 2 816 euroa. Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 087 euroa kuukaudessa.

Osa-aikaisten virka- ja työsuhteiden yleisin ansio oli 1 400 euroa. Kokonaisansioiden mediaani oli puolestaan 1 421 euroa, ja keskiarvo 1 519 euroa kuukaudessa. Luvut eivät kerro yksioikoisesti osa-aikatöitä tekevien ansiotulojen määrää, sillä palkansaaja voi samanaikaisesti työskennellä useammassa kuin yhdessä työ- tai virkasuhteessa ja/tai yrittäjänä. 16 % osa-aikatyötä tekevistä oli useampi kuin yksi työ.

Kilpailukykysopimus näkyy tuntiansioissa

Julkisella sektorilla kiky-sopimuksen vaikutus säännölliseen työaikaan oli palkkarakennetilaston aineiston perusteella selkeä: nousua puoli tuntia viikossa. Työajan pitenemisen johdosta keskimääräinen kokonaistuntiansio laski kuntasektorilla sekä valtiolla.

Myös yksityisellä sektorilla keskimääräinen säännöllinen työaika kasvoi edellisvuodesta, ja keskimääräinen kokonaistuntiansio oli vuonna 2017 kokoaikaisilla palkansaajilla aavistuksen vuotta 2016 pienempi.

Kiky-sopimuksessa määriteltiin 24 tunnin pidennys vuosityöaikaan. Työajanpidennyksen tuntiansioita laskeva laskennallinen vaikutus oli säännöllisen työajan määrästä riippuen 1,3–1,5 %.

Tilastokeskuksen tiedote, 13.9.2018

css.php