Opettaja Hannu Turunen palkittiin ansiokkaasta opetustyöstä

Helsingin teknillisen oppilaitoksen muistomitali voidaan jakaa henkilölle, joka on työpanoksellaan edistänyt erityisesti tekniikan alan toimintamahdollisuuksia. Mitali luovutettiin fysiikan opettaja Hannu Turuselle maanantaina 18.12.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlassa Leppävaarassa. Muistomitalin ja kunniakirjan ojensi Helsingin Insinöörit HI ry:n puheenjohtaja Lasse Laurikainen.

Opiskelijoiden perustelut Turusen ansioista:

Hannu on toiminut fysiikan opettajana esimerkillisesti pysymällä opetusaikataulussa, ottamalla vastaan kehitysideoita jopa kesken kurssinkin ja saamalla vaikeatkin asiat vaikuttamaan ymmärrettäviltä opiskelijoille. Hänestä on Myyrmäen kampuksen opiskelijoille jäänyt hyvä kuva opettajasta, joka osaa opettaa ja tietää mitä opettaa. Hannua myös kiinnostaa opiskelijoiden osaaminen ja menestyminen kursseilla. Tämän takia hän jatkuvasti kokeilee uusia opetusmenetelmiä ja kyselee aktiivisesti palautetta opiskelijoilta. Hannu on myös mukana Myyrmäen kampuksen kehittämisessä, koska haluaa saada tekniikan opiskelulle hyvät puitteet myös tulevaisuudessa.”

Hannu Turunen on työskennellyt Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuodesta 2001. Aluksi hän toimi laboratoriopäällikkönä, mutta siirtyi sittemmin päätoimiseksi fysiikan opettajaksi. Työssään Turunen seuraa aktiivisesti alan kehitystä ja pyrkii siirtämään kansainvälisiä oppeja suomalaiseen insinöörikoulutukseen soveltuvin osin.

– Käytän esimerkiksi luennoilla klikkereitä eli sähköisiä äänestysjärjestelmiä testatakseni, kuinka asiat ovat menneet perille, kertoo Hannu Turunen.

Turunen on osallistunut myös Tabletkoulun oppimateriaalien tuottamiseen ja kehittämiseen. Verkossa olevat oppimateriaalit, esim. videot, animaatiot ja tehtävät, mahdollistavat opiskelijoiden itsenäisen opiskelun ja etenemisen omaan tahtiinsa.

Insinööriopetuksen hyvästä laadusta ja suomalaisen insinöörin arvostuksesta on pidettävä kiinni kansainvälistyvässä maailmassa.

– Nykyään on haasteellisista tehdä opetustyötä, koska resurssit vähenevät koulutuksesta. Opiskelijoiden osaamistaso vaihtelee suuresti, mutta voimme hyvällä opetuksella tukea ja kannustaa heikommin menestyneitä opiskelijoita valmistumaan insinööreiksi. Tämä edellyttää kuitenkin riittävää resursointia koulutukseen, sillä vain osaamisen kautta insinöörit voivat menestyä, sanoo Turunen.

Helsingin Insinöörit onnittelee Hannu Turusta ja toivottaa hyvää menestystä opetustyöhön jatkossakin!

Sointu Högström

Helsingin teknillisen oppilaitoksen (1881-1998) muistomitali

Kuvanveistäjä Reijo Paavilainen kuvaa suunnittelemaansa muistomitalia: ”Mitalin averssipuolella on tekninen pylväs, vaimentava sinikäyrä ja lehvä. Lehvä osoittaa oppilaitoksen elinvoimaisuutta. Reverssipuolella on kuusikulmio ja siitä kasvava symbolinen puu. Puu kuvaa oppilaitoksen eri linjoja sekä opiskelun osa-alueiden kasvua. ”

css.php