Innolla pääsihteerin saappaisiin

Kun miehellä on kokemusta järjestötoiminnasta yli 30 vuotta, lukuisia luottamustehtäviä Helsingin Insinööreissä, Insinööriliitossa ja Akavassa, sekä juuri päivitetty sähkövoimatekniikan insinöörin AMK-tutkinto, voidaan sanoa, että Helsingin Insinöörien pääsihteerin valinta osui kohdalleen.

Mikko Wikstedt (55) aloitti uudessa pääsihteerin tehtävässä maanantaina 6.8.2018. Työpiste sijaitsee tutulla paikalla Helsingin Pasilassa, Insinöörit-Ekonomit -talossa.

– Odotukseni työstä ovat korkealla. Helsingin Insinööreillä on keskeinen rooli liittoyhteisössä. Haluan pitää huolen siitä, että hoidamme oman osuutemme rakentavan laadukkaasti ja pidämme jäsentemme edun aina etusijalla, sanoo Mikko Wikstedt.

Järjestöjohtoa ja aurinkopaneeleja

Ensimmäisen insinööritutkintonsa Mikko Wikstedt suoritti Helsingin Teknillisessä opistossa valmistuen sähkövoimatekniikan insinööriksi vuonna 1986. Metropoliassa hankittu saman alan ammattikorkeakoulututkinto valmistui tänä vuonna. Opinnäytetyössä Sähkövarastot osana virtuaalivoimalaitosta (2018) arvioitiin mm. sähkövarastojen taloudellista kannattavuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Edellinen Mikko Wikstedtin työ liittyi uusiutuvan energian, sähkövarastojen ja aurinkopaneelijärjestelmien myynti- ja markkinointitehtäviin. Moni järjestömaailmassa toiminut tuntee kuitenkin Wikstedtin parhaiten Insinööriliiton järjestöjohtajan ajoilta.

– Vaikka järjestöjohtajan työ päättyikin pari vuotta sitten ikävällä tavalla, odotan innolla yhteistyötä Insinööriliiton henkilökunnan kanssa. En usko, että minulta menee montaa viikkoa, kun olen taas jyvällä liiton asioista. Menneisyydestä on hyvä ottaa kaikki oppi talteen, mutta katse on pidettävä tulevaisuudessa, pohtii Mikko Wikstedt.

Akavalaiset arvot lähellä sydäntä

Koulutuspolitiikka, työvoimapolitiikka ja henkilöstöedustajien aseman vahvistaminen työpaikoilla ovat Wikstedtin tärkeiden asioiden agendalla.

– On tärkeää, että insinöörit toimivat voimakkaammin akavalaisten arvojen ja tavoitteiden mukaan. Osana Insinööriliittoa meidän on lisättävä yhteistyötä neuvottelu- ja edunvalvontajärjestöjen kesken. Panostusta erityisesti koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen tarvitaan, Wikstedt linjaa.

Huolestuttavia yhteiskunnallisia trendejä ovat koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitysmäärärahojen jatkuva väheneminen. Tällä on ollut vaikutusta mm. ammatillisten oppilaitosten ja työelämälähtöisten korkeakoulujen rahoitustilanteeseen, mikä puolestaan heijastuu pidemmällä tähtäimellä yritysten osaavan työvoiman saatavuuteen.

– Helsingin Insinööreissä voi parhaiten vaikuttaa hallituksen, opetusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön päätöksiin Akavan kautta. Tällaisia vaikuttamiskohteita ovat mm. duaalimallin säilyttäminen ja koko ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Insinööriliiton vaikuttaminen muuntokoulutuksen järjestämiseen on myös tärkeää, kohdennettua vaikuttamista.

Henkilökohtaiset suhteet suoraan päättäjiin parantavat oleellisesti asioiden edistämistä. Pelkästään hallitus- ja työryhmätyöskentely ei riitä, vaan tarvitaan keskinäistä luottamusta ja vuorovaikutusta.

– Työelämän murrokseen on reagoitava nopeasti. Nykyinen ay-vastainen ilmapiiri on saatava käännettyä, sillä sopimusyhteiskunta, yleissitovat työehtosopimukset ja luottamushenkilöjärjestelmä takaavat yhteiskunnan työrauhan ja toimivan työelämän, sanoo Mikko Wikstedt.

Valtiovalta on viime aikoina tarjonnut työttömille vain keppiä porkkanan sijaan ja heikentänyt mm. irtisanomissuojaa.

– Työttömyyskausien tulisi jäädä mahdollisimman lyhyiksi. Tämä vaatii työvoimahallinnolta täydellistä asennemuutosta valvontaorganisaatiosta palveluorganisaatioksi.

Yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa

Mikko Wikstedtin mielestä Helsingin Insinöörien toiminta on hyvin organisoitua ja tavoitteet asetettu oikein. Alueellinen yhdistys ei kuitenkaan yksin pysty vaikuttamaan riittävästi, joten tarvitaan laajamittaista yhteistyötä muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Insinööriliitossa on 30 alueellista jäsenjärjestöä ja toistakymmentä valtakunnallista jäsenjärjestöä.

– Tulen panostamaan IL-yhteisön sisäiseen sidosryhmäyhteistyöhön ja keskustelemaan entistä enemmän jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteiset keskustelutilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden oppia toisiltamme ja vaihtaa ajatuksia epämuodollisessa ilmapiirissä.

– Uusimaa on Suomen talousveturi, joten painopisteemme HI:n toiminnassa tulee olemaan Uudenmaan alueen jäsenten asioiden ajaminen. Tulemmekin tekemään oman HI:n ehdotuksen hallitusohjelman tavoitteisiin, jossa keskitymme juuri uusmaalaisten insinöörien tarpeisiin, lupaa Wikstedt.

Padelilla tasapainoa elämään

Jotta koko elämä ei olisi vain työtä ja järjestövaikuttamista, tarvitaan myös vapaa-ajan toimintaa ja harrastuksia. Helsingin Insinöörien laaja toiminta tarjoaa runsain mitoin harrastus- ja koulutusmahdollisuuksia, mutta aikaa jää myös omille harrastuksille.

– Käyn kuntosalilla, mökkeilen perheen kanssa ja pelaan kuntoa kohottavaa mailapeliä, padelia, kertoo tuore pääsihteeri.

Elämänsä arvoiksi Mikko Wikstedt luettelee rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Näitä arvoja uudessa pääsihteerin tehtävässä tarvitaankin.

Ota yhteyttä:
pääsihteeri Mikko Wikstedt
mikko.wikstedt@helins.fi
p. 040 190 2224
LinkedIn-profiili

Teksti ja kuvat: Sointu Högström

css.php