Insinööriliiton puheenjohtajana jatkaa Samu Salo

Insinööriliiton edustajakokous valitsi 22.11.2019 Insinööriliiton puheenjohtajan seuraavalle toimintakaudelle. Valinta oli yksimielinen: puheenjohtajan tehtäviä jatkaa Samu Salo.

Seuraavan nelivuotiskauden aikana Salo luettelee yhdeksi tavoitteekseen yhteiskuntavaikuttamisen parantamisen. Tähän sisältyy medianäkyvyyden lisääminen.

Liiton tavoitteena on, että Suomessa on maailman paras insinööriosaaminen. Työelämässä olevien insinöörien osaamista kunnioitetaan ja kuunnellaan. Suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden luonnontieteellisiä ja matemaattisia taitoja tulee parantaa entisestään.

– Päättäjien on ratkaistava useita kansallisia ja globaaleja ongelmia, kuten väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Insinöörit tulevat tarjoamaan näkemyksiä ja ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin, Salo sanoo.

Salo pitää Insinööriliiton mainetta hyvänä. Liitto otetaan vastaan niihin pöytiin, missä se pitää osallistumistaan tärkeänä. Tämä luottamus halutaan säilyttää tulevaisuudessakin.

– Insinöörien kuuleminen vaikuttaa koko Suomeen. Insinöörit työskentelevät aloilla, jotka tuovat kotimaahan ne vientieurot, joilla hyvinvointivaltio rahoitetaan.

Liiton kaksipäiväinen edustajakokous alkoi tänään Helsingissä. Kahdesti vuodessa järjestettävä edustajakokous on Insinööriliiton ylin päättävä elin. Liiton hallitus kokonaisuudessaan valitaan lauantaina.

Insinööriliitto IL ry

css.php