Insinööriliitto: Osaamisen säilyminen vaatii riihikuivaa rahaa

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo on hämmästynyt, kuinka ylimalkaisesti työnantajaleiri suhtautuu osaamisen säilymiseen Suomessa.

Salon mielestä torstaina tuloksettomasti päättyneet työehtosopimusneuvottelut Teknologiateollisuuden kanssa osoittavat, että yrityksissä kuvitellaan asiantuntijoiden pysyvän työpaikoillaan lähes kiitoksen voimalla.

– Olen pian pari vuotta kuunnellut kyllästymiseen saakka työnantajien valitusta osaajapulasta ja kilpailukyvyn säilymisestä. Näillä kahdella asialla on vissi yhteys, mutta kun asialle pitäisi tehdä jotain, on kuin kuurolle puhuisi, Salo sanoo.

Salon mukaan maan menestys nojaa ennen kaikkea osaamiseen ja korkealaatuisiin tuotteisiin. Suomi ei säily kilpailukykyisenä ilman osaamista, osaaminen on korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla ja heidän pitämisekseen omassa yrityksessä ja ylipäätään Suomessa tarvitaan rahaa.

– Olemme liittona tuoneet neuvottelujen alla ja niiden aikana huolen asiantuntijoiden palkkojen kehityksestä. Niiden on oltava kansainvälisesti kilpailukykyisiä, jos mielimme kansakuntana pärjätä. Mutta neuvottelupöydissä aiheesta ei ole päästy edes keskustelemaan, kun työnantaja luimistelee kiky-tuntien takana piilossa uskotellen niiden olevan kilpailukyvyn kannalta autuaaksi tekevä voima, Salo sanoo.

Hän toivoo, että neuvottelujen ajautuminen sopimuksettomaan tilaan saa työnantajaleirin järkiinsä. Suomi ei muutamilla asiantuntijoiden talkootunneilla pelastu, jos sen hintana yhä useampi asiantuntija lähtee leveämmän leivän perässä kilpailijamaihin.

Salon mukaan on syytä huomioida, että insinöörit ja tekniikan asiantuntijat tekevät jo muutenkin palkattomia talkootöitä keskimäärin reilut sata tuntia vuodessa.

– Neuvotteluissa me etsimme ratkaisuja. Insinööriliiton ratkaisu on asiantuntijoiden palkkakehityksestä huolehtiminen, sitä kautta tuleva laadullinen kilpailukyky ja tuottavuuden kasvu, Salo toteaa.

– Aikaa on vielä, riitelystä ei ole kenellekään hyötyä, mutta painostustoimia olemme valmiit käyttämään, jos järjen valo ei muuten löydy, hän sanoo.

Insinööriliitto IL ry, tiedote 2.11.2019

css.php