Monialainen insinööriyrittäjä pärjää kiinteistöalalla

Kuinka biotekniikan insinööristä, joka on alun perin erikoistunut molekyylilääketieteeseen ja elintarviketeknologiaan, tulee kiinteistö- ja rakennusalan yrittäjä? Pitkän polun yrittäjäksi kulkenut Mika Balk tuntee niin isännöintitehtävät kuin laajat korjaushankkeetkin.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Mika Balk toimi elintarviketeollisuudessa prosessin esimies- ja kehitystehtävissä. Kansanterveyslaitoksella ja Biomedicumissa työnä oli molekyylilääketieteen DNA-laboratorion esimiehen ja DNA-eristysvastaavan tehtävät.

Balkilla on myös pitkä työkokemus isännöitsijän ja kiinteistönvälittäjän tehtävistä. Isännöitsijänä hän on osallistunut erilaisiin kiinteistöjen korjaus- ja lisärakentamisen projekteihin sekä moniin kiinteistöjen kehitys- ja hallintotehtäviin. Golf yhtiön toimitusjohtajan tehtävissä hän vastasi myös laajasta maa- ja kiinteistöomaisuudesta.

Mika Balk tuntee kiinteistöjen korjausrakentamisen haasteet.

Monialaista koulutuspohjaa Mika Balkilla on riittämiin. LVI-tekniikan insinööriopinnot jäivät aikoinaan työkiireiden vuoksi kesken, mutta työuran aikana hän on hankkinut koulutusta mm. sähköasentajan, rakennuspiirtäjän, isännöitsijän ja kaupallisen yrityksen johtajan (Kauppakorkeakoulun Business Programme) ammatteihin. Myös Kiinteistövälittäjän LKV tutkinto on suoritettu.

– Parhaillaan suoritan uudismestarikoulutusta näyttötutkintona Kiinko Kiinteistöalan Koulutussäätiössä, sanoo Balk selvästi innostuneena.

Mika Balkin johtama kiinteistö Helsingin Kalliossa valittiin Suomen parhaaksi taloyhtiöksi Kiinteistömessuilla vuonna 2017.

Palveluyritys helpottaa isännöitsijän taakkaa

MIBA Visio Oy on yritysmaailmassa uusi tekijä, se perustettiin loppuvuodesta 2017. Yritys toimii kiinteistöjen omistajien etujen valvojana laajojen korjaus- tai lisärakentamisten hankkeissa.

Toimitusjohtajana Mika Balk koordinoi ja huolehtii projektiin osallistuvien tahojen aktiivisuudesta, tiedottaa kiinteistön käyttäjille hankkeen eri vaiheista, valvoo omistajan etuja, toimii eri osapuolten rakentavana voimana, sekä osaltaan varmistaa, että rakennushankkeet saadaan lopulta maaliin.

Koordinointi arkkitehtien, rakennusfirmojen, omistajien ja urakoitsijoiden välillä vaatii verkostoitumistaitoja.

– Minun tehtäväni on hoitaa ihmiset ja koordinointi – olla omistajan silmät ja tuntemukset, Mika Balk sanoo.

Yrityksen perustaminen on tuoreen yrittäjän mielestä helppoa, mutta haasteellista on rahoituksen järjestäminen. Rahaa kuluu alkuvaiheessa moniin asioihin, eikä tuloja välttämättä ole moniin kuukausiin.

– On hyvä hankkia yrityksen perustamisvaiheessa jonkinlainen tuutori ja keskustelukumppani, jonka kanssa voi vaihtaa ajatuksia alkuvaiheen haasteista. Ihmiset kokevat eri tavalla asiat – toisia jännittää rahan kuluminen, toisia taas oma-aloitteinen suorittaminen. Rahoitukseen on hyvä varautua maltillisesti ja realistisesti.

Rakennussuunnittelija Annette Serna tutkii piirustuksia ullakkosaneerauksen työmaalla.

MIBA Vision uudistuotantopalvelu jalostaa rakennuspaikan asuinrakennukseksi. Palvelut sopivat hyvin esimerkiksi taloyhtiölle, jossa tehdään laajaa korjaushanketta. Toimenkuvaan kuuluu myös kiinteistönvälitystä.

– Teemme hankesuunnittelua, jossa analysoimme, millainen rakennus sopii kullekin kohderyhmälle ja mitä haasteita on edessä. Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi kiinteistön omistajille, hankkeen arkkitehdille ja rakennussuunnittelijalle. Palveluni helpottaa isännöitsijän työtaakkaa, jolloin isännöitsijä voi edelleen antaa kaikille taloyhtiöilleen tasaisen laadukasta palvelua, Balk kuvaa tehtäväkenttäänsä.

Edunvalvontaa ja projektinhallintaa

Kiinteistöalan yrittäjäksi ryhtyminen vaatii alan tuntemusta ja rohkeutta sekä toimivia vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja.

– Päätin ryhtyä yrittäjäksi omasta tahdostani, mutta myös isännöitsijätehtävistä saamani hyvän asiakaspalautteen vuoksi. Lisäksi sain tukea arvostetulta arkkitehdiltä, jolla on kymmenien vuosien kokemus mm. ullakko- ja lisärakentamisen hankkeista. Joukkooni on liittynyt myös toinen arkkitehti- ja rakennusinsinööritoimisto, kertoo Mika Balk.

Loft-asunnot Punavuoressa saavat uuden ilmeen rakennusarkkitehti Antti Voutilaisen suunnittelemana.

Mika Balkin tavoitteena on toteuttaa kiinteistöjen omistajien edunvalvontaa sekä valvoa rakentamisen, suunnittelun sekä kiinteistöä käyttävien henkilöiden etuja. Näin arkkitehti ja muut suunnittelijat voivat keskittyä heidän ydinosaamiseensa.

Insinöörikoulutus antaa hyvät valmiudet yrittäjäksi

– Insinööritutkinnosta on paljonkin hyötyä yritystoiminnassa. Insinöörit osaavat olla analyyttisiä, ajatella kaupallisesti ja teknisesti. Mielestäni insinöörikoulutus antaa hyvät valmiudet toimia yrittäjänä. Kirjanpito on kuitenkin hyvä ulkoistaa, samoin tietyt yrityksen sisäiset toiminnot, jotta työssä voi keskittyä tuottaviin asioihin ja asiakkaiden tarpeisiin, Mika Balk sanoo.

Rakennussuunnittelun tekniset haasteet ratkotaan yhdessä rakennusarkkitehdin kanssa.

MIBA Visio on jatkuvasti kehittyvä, uusien palvelujen yritys. Jos jokin palvelumuoto ei tuota tai sille ei ole kysyntää, on kyettävä keksimään uutta. Yrittäminen vaatii uudistavaa ja luovaa ajattelua.

– Tällä hetkellä uskon, että MIBA Vision palveluihin on tarvetta, koska monien rakennusriitojen taustalla on se, että ihmiset eivät keskustele eivätkä tiedosta eri osapuolten tarkoitusta. Usein ajatellaan asioita liian teknisesti tai liian juridisesti – tai vain oman edun kautta. Ihmisten välille tarvitaan antenni, joka muuttaa puhutun tai kirjoitetun asian selkokielelle suodattamalla pois ärsyttävät ja riitaa aiheuttavat sanonnat.

Korjausrakentaminen on vaativaa työtä usein raskaissa, meluisissa ja pölyisissä olosuhteissa.

– Rakennushankkeissa joskus kiinteistön omistaja unohtuu, eli sivuutetaan se, kenelle rakennetaan ja mikä on projektin todellinen päämäärä. Kun kiinteistönomistaja kokee jäävänsä ulkopuolelle, on se ensimmäinen askel projektin epäonnistumiselle, arvelee Balk.

Osaaminen kilpailuvalttina

Tulevaisuudessa työelämä voi hyvinkin mennä entistä enemmän siihen suuntaan, että yritykset tekevät työsopimuksia toiminimiyritysten kanssa. Tällöin työntekijältä hankitaan tiettyjä, rajattuja työsuorituksia ostopalveluna. Osaavalle henkilölle tällaisessa työkulttuurissa on kysyntää, ja osaamista voidaan kilpailuttaa yritysten kesken.

– Myös meillä Helsingin Insinööreissä voimme nähdä yrittämisen tulevaisuuden mahdollisuutena. Työtekijän asema monissa yrityksissä voi olla nykyään heikko tai kiinnostus työtehtäviin vähäinen. Yrittäjänä kaikki onkin ihan vain itsestä kiinni. Teet niitä asioita, joista pidät, otat lomaa milloin haluat, keksit uutta, jos siltä tuntuu, sanoo Mika Balk.

MIBA Visio – tukena kiinteistön elinkaaressa
Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen

Sointu Högström

css.php