Jäsenetuja jokaiselle jäsenelle

Ikä ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millaisia jäsenpalveluita insinöörit tarvitsevat. HI pyrkii tarjoamaan jokaiselle jäsenelle jotakin, ei kaikkea kaikille.

Jokaisen insinöörin elinkaari opiskeluiden aloittamisesta eläkeikään on erilainen. Kaarelle mahtuu erilaisia ajanjaksoja ja muutoksia, joissa Insinööriliitto ja sen jäsenjärjestöt, kuten Helsingin Insinöörit, haluavat olla tukena ja avuksi parhaalla mahdollisella tavalla. Näitä elinkaaren eri vaiheissa tehtäviä toimia voisi kuvata tukipilareiksi, jotka takaavat, että jäsenyys kantaa koko opiskeluja työelämän ajan ja vielä sen jälkeenkin.

Vaikka jokaisen insinöörin elinkaari on ajan mittaan nousujohteinen, mahtuu jokaiselle elinkaarelle myös laskusuhdanteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työttömyys ja muut yllättävät tilanteet, kuten työpaikan yt-neuvottelut, pitkä sairausloma tai yksityiselämässä tapahtuvat muutokset. Näissä tilanteissa liitto ja sen palvelut ovat kullan arvoisia, ja jäsenet osaavatkin hyödyntää niitä varsin hyvin.

Työelämässä tulee vastaan myös nousujohdanteisia vaiheita, ja ammattiliiton tuki on niissä yhtälailla tärkeää. Liitolta saa apua vaikkapa silloin, jos pitää määrittää omalle osaamiselleen ja työpanokselleen hinta, eli kertoa palkkatoiveensa uutta työpaikkaa hakiessa. Palkkanosturi ja liiton asiantuntijat auttavat näissä tilanteissa. Liitosta voi kysyä apua myös, jos työsopimuksen kiemurat herättävät kysymyksiä.

Helsingin Insinöörien jäsenpalvelut ovat kuitenkin paljon muutakin. Jäsenille on tarjolla erilaisia koulutuksia ja teemaseminaareja, joiden tarkoitus on vahvistaa jäsenistön työmarkkinaasemaa. Tarjolla on myös yhteisöllisiä verkostoitumistapahtumia ja virikkeitä vapaa-ajan viettoon.

Kuten työelämän tuen, myös näiden palveluiden tarpeeseen vaikuttaa suuresti jäsenen elinkaaren sen hetkinen tila. Jäsen saattaa kaivata tekemistä koko perheelle tai aktiviteettia ihan vain itselleen. Nuori insinööri hakee uusia kokemuksia ja yhteisöllisyyttä, kun taas varttuneempi saattaa kaivata kultturelleja irtiottoja arjesta.

Helsingin Insinööreissä on tietoisesti lähestytty jäsenpalveluiden järkeistämistä juuri tältä kantilta. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle jotakin, emme kaikille kaikkea. Yksi kiinnostuu tieteestä, toinen kaipaa taidetta. Kolmas kaipaa tekemistä insinöörien kesken, neljäs ei vaihtaisi aikaa perheen kanssa mihinkään. Viides haluaa järjestää itse, kun kuudes haluaa istua suoraan valmiiseen pöytään.

Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin, sillä onhan HI:n jäsenkunta Insinööriliiton suurin. Ideoita ja toiveita monituhatpäisellä jäsenkunnalla varmasti on. Helsingin Insinöörit kuunteleekin tarkasti kentältä ja jäseniltä kantautuvaa palautetta ja pyrkii vastaamaan kysyntään uudistamalla toimintaansa jäseniensä hyväksi. Palautteen keräämistä on tehostettu, ja esimerkiksi syyskuun lopun Torilla Tavataan! -tapahtuma oli yksi kanava, jolla HI kartoitti jäseniensä toiveita ja tarpeita.

Näin sähköisellä aikakaudella Helsingin Insinöörit tavoittaa helposti kotisivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisesta mediasta. Palautteen antaminen on helppoa, laita vain näppäimistö sauhuamaan ja kerro meille, mitä kaipaat!

Susanna Kalliomäki

css.php