Kun työssä uupuu

Lähes joka neljäs kokee työuupumusta jossain vaiheessa työuraansa. Kansalaisten uupuminen ja sitä kautta mahdollinen syrjäytyminen työelämästä käy kalliiksi sekä henkilölle itselleen, hänen läheisilleen ja työtovereilleen, mutta myös yhteiskunnalle.

A-studion Talk -ohjelmassa 21.2.2019 keskusteltiin työuupumuksesta, siihen johtavista syistä ja keinoista ehkäistä uupumista. Annika Damströmin johtamassa keskustelussa mukana olivat apulaisprofessori Charlotta Niemistö Hankenilta, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen, toimittaja ja kirjailija Annina Vainio sekä markkinointitoimisto Folkin toimitusjohtaja Tommi Laiho.

Mitä tehdä, kun työssä uhkaa uupumus? -ohjelman voit katsoa YLE Areenasta.

Keskustelussa nousivat esille monet uupumisen taustalla olevat tekijät. Harva uupumuksen kokenut voi sanoa vain yhtä laukaisevaa tekijää, vaan usein asiat kasaantuvat ja alkavat kuormittaa usean vuoden kestävässä prosessissa.

  • Persoonallisuus: esim. tunnollisuus, tapa tehdä työtä, asenne työhön ja suorittamiseen, itsetuntemus, herkkä luonne, vuorovaikutustaidot, huonommuudentunne.
  • Johtaminen: työyhteisön toiminta, liiallinen työmäärä, työkuormituksen hallinta, keskustelukulttuuri, työaikajärjestelyt ja työn ulottuminen vapaa-aikaan, resursointi, palautteen anto.
  • Yhteiskunta: työttömyys, näköalattomuus, onnellisuusmaski, työmarkkinoiden kilpailutilanne, työelämäkeskeisyys, syrjäytymisen uhka.
  • Sosiaaliset tekijät: ihmissuhteet, elämän kriisit, hoivavelvollisuus.

Asioihin ei aina osata hakea apua ajoissa tai tehdä korjaavia toimenpiteitä, ennen kuin tilanne pahenee. Parhaiten ongelmavyyhtiä voi alkaa purkaa ottamalla yhteyttä omaan esimieheensä tai työterveyshuoltoon.

Uupuminen ei ole enää tabu, vaan siitä voi ja saa puhua!

Lue myös: Akava: Katse työ- ja toimintakyvyn tukemiseen

css.php