Mielenkiintoiset työtehtävät arvostetuimpia

Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa sinun olisi valittava yksi useammasta sinulle tarjotusta työpaikasta. Mitkä valintaperusteista ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä?

Tätä kysyttiin T-Median toteuttamassa Työnantajakuva 2017 -tutkimuksessa, joka tehtiin tekniikan ja kaupallisten alojen korkeasti koulutetuille osaajille. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1890 henkilöä, joista 70 % oli työelämässä ja 30 % korkeakouluopiskelijoita.

Sekä miehille että naisille tärkeimmäksi valintakriteeriksi nousi mielenkiintoiset työtehtävät. Hyvä palkkataso ja työpaikan ilmapiiri koettiin myös kannustaviksi, mutta miehillä palkkataso oli selkeästi tärkeämpi kriteeri kuin naisilla. Työpaikan ilmapiirin merkitys sen sijaan nousi naisilla hivenen korkeammalle tasolle kuin miehillä.

Vaikka monien tutkimusten mukaan (mm. Työterveyslaitos) mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön on yksi tärkeimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, sen merkitys ei korostunut Työnantajakuva 2017 -tutkimuksessa. Sekä miehillä että naisilla vaikutusmahdollisuus työn sisältöön jäi alhaisemmaksi valintakriteeriksi kuin muut työpaikan ominaisuudet.

Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 6.4.-22.5.2017 yhteistyössä Suomen Ekonomit ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n, Insinööriliiton IL ry:n, Tekniikan akateemiset TEK ry:n kanssa sekä alojen korkeakoulujen opiskelija- ja alumnijärjestöjen kanssa. Näitä täydensi otos T-Median omasta tutkimusrekisteristä.

Lähde: T-Media Oy 

Sointu Högström

css.php