Pörräävän älykästä tekniikkaa

Droneilla on lukuisia käyttökohteita, mutta haasteita riittää vielä muun muassa akkuteknologiassa ja lainsäädännössä. Sharper Shapen dronet tarkastavat sähköverkkoja. 

Maastossa kulkevien sähkölinjojen kunto on tarkastettava säännöllisesti. Suomalaisyhtiö Sharper Shapen ratkaisuilla operaatio voidaan tehdä tehokkaasti dronejen avulla.

Sharper Shapen asiakkuuksista vastaava johtaja Petri Rauhakallio kertoo, että yhtiöllä on repertuaarissaan kaksi palvelupakettia.

– Tarkassa komponenttitarkastuksessa dronet pysähtyvät suurjännitepylväiden kohdilla ja ottavat yksityiskohtaiset kuvat niiden komponenteista. Laskemme kehittämämme ohjelmiston avulla droneille automaattisesti 3D-lentoreitit, jotta ne pystyvät operoimaan turvallisesti ja itsenäisesti. Pilotin tehtäväksi jää lennon seuraaminen videoyhteyden avulla ja reagoiminen tarvittaessa poikkeustilanteisiin.

Sähköverkon linjatarkastuksessa dronet tai helikopterit keräävät lennoillaan useiden sensoreiden avulla datan tarkastusta varten, joka tuotetaan ohjelmiston ja sen algoritmien avulla.

– Laserkeilaamme ympäristön ja hankimme siten tiedon ilmajohdoille ongelmia aiheuttavista puista ja niiden kasvusta.

– Linjaston orastavia teknisiä vikoja voidaan puolestaan paljastaa lämpökameran ja vaikkapa suurjännitelinjojen koronailmiöstä kertova ultraviolettisensorin avulla.

Apua myrskytuhojen paikallistamiseen

Sharper Shape on tuottamassa ratkaisun myös sähkölinjojen myrskytuhojen kartoittamiseksi.

– Dronet voivat lentää pimeässä ja paikallistaa, missä kohtaa linjoilla on puita. Tämä on erityisen merkittävää Suomen kaltaisissa maissa, joissa on pitkä, pimeä vuodenaika.

Sähkölinjojen tarkastuksia tehdään myös helikoptereilla.

– Helikopteri on edelleen järkevin ratkaisu silloin, kun pitää tarkastaa nopeasti satoja tai tuhansia kilometrejä linjoja.

Suomen lainsäädäntö tukenut kehitystyötä

Sharper Shapella on tällä hetkellä liiketoimintaa sekä Suomessa että Pohjois-Amerikassa. Rauhakallion mukaan yhtiölle on tullut viime aikoina kyselyitä Chilestä, Japanista, Australiasta ja aina Uudesta-Seelannista asti.

– Kiitos ilmailuviranomainen Trafin Suomessa on ollut hyvä kehittää alan liiketoimintaa. Meillä on hyvin edistykselliset dronejen lennättämistä koskevat lupakäytännöt.

Rauhakallion mukaan lainsäädäntö hillitsee monissa maissa dronejen ammattimaista käyttöä.

– Esimerkiksi EU:n tasolla on puhuttu yhteisen regulaation tarpeellisuudesta. Käytännössä Euroopassa edetään kuitenkin eri maissa eri tahtiin, paikallisen lainsäädännön mukaan.

Ongelmana rajallinen lentoaika

Sharper Shape operoi muun muassa suuren kiinalaisvalmistajan DJI:n valmistamilla, akulla ja sähkömoottorilla varustetuilla vakiodroneilla.

– Sähkökäyttöiset dronet ovat teknisesti yksinkertaisempia ja kevyempiä kuin esimerkiksi polttomoottorilla toimivat. Lisäksi tasaisesti hurraava sähkömoottori aiheuttaa vähemmän ongelmia mukana matkaaville herkille sensoreille kuin polttomoottori.

Dronejen ongelmana on kuitenkin lyhyt, tällä hetkellä maksimissaan vain noin 45 minuutin käyttöaika. Mikäli lentoaikaa pystyttäisiin nostamaan, niin se lisäisi osaltaan mahdollisuuksia ammattikäyttöön.

– Dronejen litiumpolymeeriakut ovat kehittyneet viime aikoina niin, että lentoaikaa on tullut joka vuosi lisää noin 5-10 minuuttia. Uskon, että sama jatkuu myös tulevaisuudessa.

Auttaisiko vetyakku?

Sharper Shape on tutkinut myös hybridilaitteita, joissa on sekä sähkömoottori että akkua lataava polttomoottori.

– Hybridikoneet ovat kuitenkin vasta kehitysvaiheessa. Tulevaisuus näyttää, minkä verran niissä on potentiaalia.

– Lisäksi seuraamme tarkasti, miten vetykaasua käyttävät polttokennoakut kehittyvät. Pienikokoisten, mutta pitkään kestävien vetyakkujen on arvioitu yleistyvän tulevaisuudessa esimerkiksi kännyköissä.

Lisää älyä ja turvallisuutta

Petri Rauhakallio huomauttaa, että kun dronejen lentomatkat pitenevät ja laitteet yleistyvät, niin myös lentoturvallisuus vaatii kehitystä.

– Siviili-ilmailun näkökulmasta on tärkeää, että miehityt lentokoneet näkevät lähellä olevat dronet tutkalla vaaratilanteiden välttämiseksi.

Hän mainitsee, että huomiota vaatii myös dronejen suojaaminen hakkereilta.

– Tämä on erityisen tärkeää siinä vaiheessa, kun droneista ja niiden avulla kerätystä datasta tulee valtavirtaa.

Pizzaa joutuu vielä odottelemaan

Sharper Shapen ydinbisnestä ovat sähkölinjojen ja myös esimerkiksi kaasu- ja öljylinjojen tarkastukset, datan kerääminen ja sen analysointi.

Droneilla tuntuu kuitenkin olevan valtavasti myös muita käyttökohteita. Pitkälle listalle kuuluvat ainakin valokuvaus ja mediatoiminnot, laivojen ja tehtaiden päästömittaukset, siltojen ja tuulivoimaloiden rakennemittaukset, kaivosten ja metsävarantojen kartoitus, maanviljelyksen olosuhdemittaukset, onnettomuuksien tilannekartoitus sekä valvonta- ja sotilastehtävät.

Paljon puhetta on ollut myös pienoiskoptereiden käytöstä tavarankuljetuksissa. Milloin sitten olemme niin pitkällä, että pizzalähetys kotiin tuleekin ilmojen kautta?

– Tavarankuljetus, jossa liikutaan asuttujen alueiden yläpuolella, on vaikea käyttöalue jo lentoturvallisuuden kannalta. Luulen, että lainsäädäntökään ei tule taipumaan siihen ainakaan ihan lähitulevaisuudessa, Petri Rauhakallio miettii.

Matti Välimäki
Kuvat: Sharper Shape

css.php