The only way is up!

Vuonna 2014 asetettiin visio: Helsingin Insinöörit – Tuplasti vahvempi 2017. Toimintamallin ajateltiin perustuvan jäsenyyden elinkaaren eri vaiheiden tukemiseen. Jäsenten ammatillista osaamista suunniteltiin vahvistettavan ja etenkin työmarkkinallisen edunvalvonnan otteen ja tietotaidon lisääntyvän. Helsingin Insinöörien imagoa tuli kasvattaa siten, että jäsenyys HI:ssä koetaan oikeana valintana.

Mitä saimme aikaan: jäsenmäärä ei ole kasvanut vaan pikemminkin se on hieman pienentynyt. Olemme vahvasti edelleen noin 12 000 jäsenen yhdistys. Ammattiyhdistysliike on ottanut iskuja vastaan monin paikoin. Useat liitot ovat menettäneet jäseniä tässä yhteiskunnallisessa myllerryksessä. Asemaamme on haastettu, mutta olemme kuitenkin pitäneet lähtökohtamme suhteellisen hyvin. Olemme saavuttaneet sarjan torjuntavoittoja.

Olemme tehneet useita pieniä ja muutamia suurempia muutoksia. Olemme uudistaneet HI:n perustoiminnat ja visuaalisen ilmeen. Vastuuta on jaettu ja sitä on kannettu. Nyt on aika lähteä hakemaan voimaa siitä massasta, mikä meidän kentällämme on vielä järjestäytymättä. Tarvitsemme jäsenkehitykseen enemmän paukkuja. Osa niistä saadaan toimintaa tehostamalla.

Jäsenkehitystä on entistä parempien palvelujen tarjoaminen jäsenillemme samalla kun edistämme insinööriopiskelijoiden siirtymistä HI:n riveihin. Tarvitsemme tilaisuuksia, jotka liikuttavat aktiivisesti jäseniämme. Keskitymme jatkossa enemmän suuriin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Näitä toimia varten olemme päättäneet perustaa Laarin, HI:n oman tapahtumatuotannon.

Haluamme kehittää toimintaamme yhä paremmaksi. Kuuntelemme jäsenten toiveita herkällä korvalla: keräämme ideoita jäseniltä, palautteista, aktiivi-illoista, työryhmiltä ja kerhoilta. Viemme kaikki nämä ideat Laariin ja jalostamme niistä parempaa palvelua kaikille HI:n jäsenille.

Sinulla, jäsenenä, on nyt tarjolla tärkeä ja mahtava rooli. Tule mukaan ohjaamaan tätä suurta laivaamme. Kerro näkemyksesi siitä suunnasta, minne haluaisit meidän purjehtivan.

Torilla tavataan 30.9.! 

– Lasse Laurikainen –

css.php