Työllisyyspoliittisissa päätöksissä plussaa ja miinusta

Suomen hallitus teki kehysriihessä 11.4.2018 työllisyyspoliittisia päätöksiä mm. aktiivimallin kriteereihin, osaamisen kehittämiseen ja irtisanomissuojaan.

TE-toimistojen henkilöresursseja lisätään 206 henkilötyövuodella ja työllisyysmäärärahoja kasvatetaan 11,2 miljoonalla eurolla tälle vuodelle.

Ammattiliiton tai -järjestön, kansalaisjärjestön, kunnan tai muun vastaavan tahon järjestämiä työllistymistä edistäviä palveluita, jonka järjestämistä on rahoitettu julkisista varoista tai se on muutoin työvoimaviranomaisten hyväksymää, katsotaan jatkossa aktiivimallin mukaiseksi työllistymistä edistäväksi toiminnaksi.

Myös aikuisten lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella tulee osaksi aktiivimallin mukaista toimintaa. Rahoitusta yrityslähtöiseen työvoiman jatko- ja täydennyskoulutukseen on tulossa 24 miljoonaa euroa.

– On hyvä, että hallitus on löytänyt konkreettisia polkuja ihmisten saamiseksi työhön. Aktiivimalliin tehdyt korjaukset ovat myönteisiä, sillä nyt aktiivisuusvelvoite on mahdollista täyttää osallistumalla muidenkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämiin palveluihin. Ammattiliitot ja niiden perustamat työllistymisyhdistykset järjestävät työllistymisen tueksi laadukkaita palveluja, sanoo Helsingin Insinöörien puheenjohtaja Lasse Laurikainen.

Muutoksia irtisanomisen kriteereihin

Työsopimuslakiin on valmisteilla muutos, jonka tarkoituksena on keventää yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Hallituksen tavoitteena on alentaa tällä työllistämisen kynnystä. Lisäksi työnantaja saa jatkossa tehdä määräaikaisen työsopimuksen ilman erityisehtoja vähintään 3 kk yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleen alle 30-vuotiaan nuoren kanssa.

– Ensin pidennettiin koeaikaa kuuteen kuukauteen, nyt mahdollistetaan helpompi yksilöperusteinen irtisanominen pienissä yrityksissä. Tällainen kehitys johtaa helposti työntekijöiden eriarvoisuuteen ja työelämän epävarmuuteen, arvelee Lasse Laurikainen.

Asiantuntijat säilyvät työaikalain piirissä

Pitkään keskusteluissa pyörinyt kysymys siitä, kuuluvatko asiantuntijat ja esimiehet työaikalain piiriin, tuli nyt päätökseen. Työaikalaki kattaa myös jatkossa asiantuntijatehtävissä työskentelevät.

Työaikalain uudistamista valmistellaan niin, että paikallista sopimista ei vapauteta järjestäytymättömään kenttään. Paikallinen sopiminen tapahtuu jatkossakin järjestäytyneesti, luottamusmiehen kanssa.

– Työajoista voidaan sopia myös paikallisesti, mikäli molemmat osapuolet näin tahtovat, sanoo Lasse Laurikainen.

Sointu Högström

Katso myös:
Insinööriliitto kiittää hallitusta koulutuspanostuksista
Akava: Hallitus panosti kehysriihessä oikeisiin asioihin, työllisyyteen ja osaamiseen
Lintilä ja Lindström tyytyväisiä hallituksen työllisyys- ja yrittäjyyspanostuksiin

 

css.php