Työnhakija, usko itseesi

Työnhaussa tärkeintä on oman osaamisen tunnistaminen, jotta sen voi myydä työnantajalle.

Urasuunnittelun sijaan tänä päivänä puhutaan ennemminkin uranhallinnasta, sanoo Insinööriliiton urahallinta-asiamies Anu Kaasalainen.

– Purjehdustermein ilmaistuna yritetään löytää se oikea reitti, jota pitkin lähdetään navigoimaan satamaan.

Aluksi kartoitetaan ihmisen osaamista. Ihmiset sokeutuvat helposti omille taidoilleen eivätkä näe itse, mitä niillä voi tehdä, Kaasalainen sanoo.

– Vasta tämän jälkeen voi lähteä miettimään seuraavaa urasteppiä: lisäkouluttautumista, oman osaamisen myymistä uudelle työnantajalle tai palkankorotuksen perusteluja nykyiselle.

– Mieti, mikä on lisäarvo, jonka tuotat työnantajallesi, Kaasalainen neuvoo.

Kehittyvä pärjää

Ura-asiantuntija muistuttaa, että työssä on paljon asioita, joihin yksittäinen työntekijä ei voi vaikuttaa, kuten työpaikan yt:t. Mutta aina voi panostaa osaamiseensa, huolehtia työkyvystään ja hyvinvoinnistaan ja uudistaa itseään säännöllisesti. Ennen kaikkea on mietittävä, mikä on itselle mielekästä työtä.

– Kannattaa käydä kehityskeskusteluja itsensä kanssa. Kaikista meistä ei tule esimiehiä, osa on tyytyväinen asiantuntijatehtävissä, Anu Kaasalainen sanoo.

Itsensä kehittäminen kannattaa, vaikka ei juuri nyt hakisi työtä.

– Jos ihminen on ollut passiivinen ja päästänyt oman osaamisensa muuttumaan kovin kapea-alaiseksi, uuden työn löytäminen voi olla vaikeaa.

Työelämä ja se, miten töitä haetaan ja saadaan, on muuttunut. Syklit ovat nopeutuneet ja purskeisuus on tullut työelämään. Uraohjauksessa lähdetään etsimään työllistymisen kanavia ja esimerkiksi sitä, miten piilotyöpaikat löytyvät. Yleispäteviä ovat vinkit siitä, minkälainen on hyvä CV tai mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun lukee työpaikkailmoitusta.

Uranhallinnan asiantuntija sanoo, että eri-ikäisillä työnhakijoilla on tavallaan samat huolet: miten teen itsestäni kiinnostavan työnantajan silmissä. Vastavalmistunut miettii, onko hänellä riittävästi kokemusta. Iäkkäämpi pohtii, alanko olla jo liian vanha, ovatko työnantajat enää kiinnostuneita osaamisestani.

Monenlaista osaamista

Osaamisen lisäksi uraohjauksessa kartoitetaan ihmisten odotuksia.

– Nuorempi on yleensä nälkäisempi ja hakee nykyistä haastavampia tehtäviä. Iäkkäämpi voi haluta entisen tasoista työtä. Osa miettii, että vähemmänkin voisi jo tehdä.

Jokaisella työnhakijalla on erilainen tausta ja kokemus työstä ja sen ulkopuolelta. Suomalaiset ovat myös aktiivisia esimerkiksi järjestötoiminnassa, taloyhtiöiden hallituksissa ja lastensa harrastusseuroissa.
Se tuo Kaasalaisen mukaan epämuodollista osaamista, joka on siirrettävissä työelämän puolelle.

– Työnhakijoille pitää säännöllisesti muistuttaa, että työnantaja tietää sinusta vain ne asiat, jotka olet kirjoittanut papereihisi, Kaasalainen toteaa.

– Insinööreillä on paljon sellaista osaamista, jonka pystyy siirtämään esimerkiksi tekniikan alalta toiselle tekniikan alalle. Se osaaminen kulkee mukana, kun tehdään isojakin urahyppyjä.

Kuka saa työtä?

Työmarkkinoilla on tällä hetkellä havaittavissa myönteisiä merkkejä työllisyystilanteen paranemisesta.

– Eniten kaivataan erityisosaajia, oli se sitten lvi- tai it-puolelta. Kun sinulla on jotain, millä erotut perusmassasta, olet aika haluttu työntekijä, Anu Kaasalainen sanoo.

Iltapäivälehtien otsikot kertovat, että joku on hakenut 300 työpaikkaa, mutta ei ole saanut töitä. Anu Kaasalainen sanoo, että pettymyksien kohtaaminen on osa työttömän arkea.

– Yksi hyvin tehty hakemus tuottaa todennäköisemmin hyvän tuloksen kuin kymmenen liukuhihnalta tuotettua, hän vinkkaa.

Työnhaku ottaa aikansa, ja työnhakija tarvitsee sinnikkyyttä ja selviytymiskeinoja.

– On osattava reflektoida omaa suoritustaan, mikä meni pieleen, jos ei tullut valituksi, millaista osaamista ehkä tarvitsisi lisää, jotta työnhaku onnistuu.

Ura-asiantuntijan mukaan se, mistä asioista kannattaa työn saamiseksi tinkiä, on yksilöllistä. Uudessa työssä voi joutua aloittamaan vähemmän vastuullisessa tehtävässä, eikä silloin välttämättä työllisty samalla palkalla kuin aiemmassa työssä.

– Kokemukseni mukaan suurin osa haluaa tehdä kaikkensa työllistyäkseen ja etsii keinoja siihen. Joku muuttaa paikkakunnalta toiselle, toinen etsii etätyömahdollisuuksia ja niin edelleen.

Verkostoilla on väliä

Arviolta jo kolme neljästä työpaikasta löytyy nykyään verkostojen kautta. Anu Kaasalaisen mukaan asiantuntijatyössä ammatillisen verkoston merkitys korostuu erityisesti. LinkedIn on Etelä-Suomessa tärkeä insinööritöiden etsimisessä ja saamisessa.

– Se toimii hyvin myös CV:n aisaparina työnhaussa, koska siellä pystyt kertomaan enemmän ja vapaammin itsestäsi. CV:hän ei voi olla viisisivuinen.

– Mutta kyllä ihmiset edelleen työllistyvät somen ulkopuolella, Kaasalainen lisää.

Suurimmat työnhaun esteet löytyvät usein ihmisen oman pään sisältä.

– Jos et itse usko itseesi, ei työnantajakaan vakuutu osaamisestasi.

Ehkä tärkein Kaasalaisen vinkki työnhakijalle on, että elämässä on oltava vastapainoa työnhaulle: on muistettava syödä, liikkua ja levätä.

– Myös työttömällä on oikeus huoahtaa hetkeksi ja ladata akkuja.

Marjo Mikola
Kuva: Mikko Taipale

Video: Insinööriliitto IL ry

css.php