Uusia työehtosopimuksia

Neuvottelusyksy on pääosin takana. Valtaosa ylempien toimihenkilöiden yksityisen sektorin työehtosopimuksista (tes) on neuvoteltu, ja sopimukset on vahvistettu. Ne jäsenet, jotka työskentelevät muun muassa julkisella sektorilla ja energia-alalla, ovat valmistautumassa neuvottelukierrokseen.

Nippu työllisyyden kasvua tukevia sopimuksia

Neuvottelutilanne oli vähintäänkin haastava. Yhteiskunnan insinööreille luoma paine oli kova. Insinöörit tunnetaan maltillisina yhteiskunnan rakentajina, silti yllemme tarjottiin ay-liikkeen homehtunutta viittaa ja etukäteen pelättiin meidän vaarantavan yhteiskunnan kasvun.

Vielä marraskuun alkupäivinä Suomen teollisuuden kasvun kerrottiin olevan heikon ja neuvottelukierros voisi tukehduttaa kaiken kasvun. Kuitenkin EK:n järjestämässä työsuhdeseminaarissa 8.11. voitiin todeta, että Suomen vuotuinen kasvuvauhti on ohittanut euroalueen ja työttömyys on kääntynyt laskuun.

Teimme sopimuksen, joka tukee yhteiskunnan talouden kasvua ja varmistaa kilpailukyvyn. Jos sopimuskauden päättyessä Suomen taloudessa on jälleen huonot ajat, sitä ei ainakaan voi laittaa suomalaisen insinöörin piikkiin. Insinöörit olivat jälleen yhteiskunnan rakentajia.

Nollalinjan murtava ratkaisu

Myönteistä on se, että kohtuullisen pitkään jatkunut palkankorotusten nollalinja loppui. Nyt ansiot kehittyvät kahtena seuraavana vuonna. Ratkaisut myös turvannevat ostovoiman kehittymisen, jos inflaatio säilyy hitaana. Työnantajien puolelta esillä oli myös täysin vapaa paikallinen palkanmuodostus. Tämä saatiin neuvotteluissa torjuttua, eli sopimukset turvaavat korotukset kaikkien palkkoihin.

Mikäli Suomi on vielä kahden vuoden kuluttua kasvun tiellä, on insinöörien vuoro kuitata menneen vuosikymmenen vetovastuu maltillisena toimijana. Nyt kunnioitamme työrauhaa ja keskitymme sovituilla aloilla työntekoon. Niille, joilla sopimukset ovat vielä kesken, toivotan hyviä neuvotteluhetkiä.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

Kirjoitus on HELINS-lehden 4/2017 pääkirjoitus.

css.php