YAMK-koulutus opiskelijan ja opettajan silmin

Olli Oka ja Thomas Rohweder.

Olli Oka, Master of Engineering, Metropolia Ammattikorkeakoulu

”Metropoliasta vuonna 2011 valmistuneena sähkövoimainsinöörinä hain Logistiikan Master’s-ohjelmaan kehittämään näkemystä logistiikan alasta, jolla jo toimin. YAMK-koulutuksessa vetosi työelämäläheinen oppiminen – viedään eteenpäin jo työelämässä syntynyttä osaamista ja tietoa.

Vuoden mittainen Master’s-koulutus avarsi valtavasti näkökulmaa. Näen yrityksen nyt kokonaisuutena, aiemmin katsoin asioita oman yksikköni lähtökohdista. Sain näkemystä siitä, miten logistiikkaketjuja hallitaan ja miten eri osakokonaisuudet voivat tukea toisiaan. Opiskelu kävi myös johtajakoulutuksesta, ymmärrän nyt, miten yrityksiä kasvatetaan ja kehitetään.

YAMK-opiskelu on yhteisöllistä, ja tukea löytyy tarvittaessa. Projektiluontoinen oppimistapa sopii työkokemusta omaaville, siinä haetaan uutta näkemystä ja kehitytään. Opettajat ovat aidosti, inspiroivasti läsnä opetuksessa ja oppimiskokemuksessa.

Oli myös mielenkiintoista nähdä, kuinka eri toimialoja ja tieteenaloja edustavat opettajat kohtaavat ja ovat eri mieltä! Plussaa on myös verkostoituminen, eri alojen aikuisopiskelijoista saa elinikäisiä kavereita.

Kaiken kruunaa Master’s Thesis, opinnäytetyö. Kehitin työnantajalleni toimintamallia, jota nyt valmistuttuani olen jalkauttamassa yritykseen. Toki opiskeluvuosi on tiukka ja vaatii aikaa ja panostusta. Motivaatio tulee olla kohdallaan. Mikäli on kiinnostunut urallaan etenemisestä ja kokonaisuuksien hallitsemisesta, YAMK-opinnoissa se toive täyttyy. Täällä annetaan tietoa tiedonhimoisille. Inspiroiva kokemus.”

Thomas Rohweder, KTT, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu

”Ammattikorkeakoulujen YAMK- ja Master’s-tutkinnot täyttävät eurooppalaisen EQF7:n kriteerit. Tämä tarkoittaa sitä, että ne antavat saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisteritutkinnot. YAMK-ohjelmia tarvitaan tämän päivän Suomeen, jossa organisaatioita tulee kehittää vastaamaan monimutkaistuvan globaalin kilpailukentän haasteisiin.

Täydennämme korkeakoulukentän tarjontaa, sillä tiedekorkeakouluihin verrattuna olemme työelämälähtöisiä – tarkoituksemme on kehittää työelämää, niin pk-sektoria kuin tunnettuja monikansallisia yrityksiä. Master’s-ohjelmat on suunniteltu ja kehitetty läheisessä yhteistyössä yrityskentän kanssa.

Metropolia tarjoaa Suomen laajimman valikoiman YAMK-tutkintoon johtavia tutkinto-ohjelmia. Master’s-ohjelmamme ovat vakiinnuttaneet asemansa, ohjelmia on treenattu ja kehitetty jo vuosia. Näyttö opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan sekä laadun että läpimenon suhteen on moitteetonta.

Ohjelmat on räätälöity kohderyhmää varten, esimerkiksi insinöörille, joka haluaa päivittää osaamistaan liikkeenjohtamisen saralla. Plussa on se, että tutkinnon voi tehdä työn ohella 1–2 vuodessa, ja samalla pääsee samankaltaistensa seuraan – verkostointimahdollisuudet ovat erinomaiset.

Kun sekä opiskelijat että opettajat ovat motivoituneita, luodaan jatkuvan kehittämisen kehä. Kukin opettaja tuo luokkaan oman näkemyksensä. Henkilökohtainen mentorointiote tekee ohjelmista ainutlaatuisen verrokkiryhmän Suomessa. Läheinen opiskelijasuhde on yhteistyön lähtökohta.

Olen itse innostunut työstäni, minulla on halu kehittää ja parantaa asioita, ja luulen, että se tarttuu opetustilanteissa. Täällä on tietty tekemisen kulttuuri. Sydämellämme olemme mukana tässä työssä.”

Satu Teerikangas, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kuva Mikko Taipale

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuo lisäarvoa työpaikalle

Työelämälähtöinen, kansainvälisesti vertailukelpoinen YAMK-tutkinto uudistaa työelämää. Siitä hyötyvät niin opiskelijat kuin yritykset.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta asiantuntijatehtäviin.

Tutkinnon suorittaneet voivat työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen syventää ammatillista osaamistaan suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Tutkinto tuottaa maisteritason kelpoisuuden ja sen voi suorittaa työn ohessa 1–2 vuodessa.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkisti syyskuussa 2016 raportin Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa. Raportti tuo esille YAMK-tutkintojen profiilin työelämälähtöisinä, kansainvälisesti vertailukelpoisina ylempinä korkeakoulututkintoina.

YAMK-koulutus on kansallinen koulutusinnovaatio. Kolmen vuoden työkokemusvaatimus tekee siitä ainutlaatuisen: työelämälähtöiset oppimistilanteet ja kehittämistehtävät tuottavat suoraan sovellettavaa uutta tietoa ja käytänteitä työpaikoille.

YAMK-opiskelija kehittää työyhteisöään läpi opiskelun ja etsii ratkaisuja aitoihin työelämän haasteisiin. Käytännönläheinen ja tarvelähtöinen maisteritason osaaminen uudistaa työelämää.

YAMK-opinnot koostuvat TKI-menetelmäopinnoista, syventävistä ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon kuuluva 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle. Se on käytännön projekti, jossa opiskelija kehittää työyhteisöään tutkimuksellisella otteella. Tämä kehittää opiskelijan ongelmanratkaisuosaamista ja projektinhallintataitoja.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haetaan korkeakoulujen yhteishaussa keväällä ja syksyllä. Pääsyvaatimuksena on AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sähköisen hakemuksen voi täyttää ja lähettää osoitteessa opintopolku.fi tai studyinfo.fi.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, ylemmät AMK-ohjelmat

css.php