Yritysten rahoituksella tukea tekniikan opetukseen

Metropolia Ammattikorkeakoulu sai vastinrahakelpoisia lahjoituksia yrityksiltä viime vuonna yhteensä 1 969 189 euroa, josta tekniikan ja liikenteen koulutusala sai kohdennuksena 1 645 000 euroa (83,5 %).

Koko Metropolian varainhankinnan tulos oli 2 059 000 euroa, josta tekniikan ja liikenteen osuus oli 1 653 600 euroa eli 80,3 %. Lahjoitusten osuus Metropolian tekniikan koulutusalan kokonaisbudjetista on kuitenkin pieni.

– Lahjoittajille merkitsi hyvin paljon se, että valtio myönsi ajalla 1.8.2017 – 31.12.2018 tehdyistä lahjoituksista vastinrahaa. Yksittäisen ammattikorkeakoulun vastinrahan mahdollinen maksimi on 4 MEUR. Vastinraha saadaan käyttää ainoastaan pääomittamiseen, mutta itse lahjoitus on mahdollista kohdentaa ammattikorkeakoulun lakisääteisten tehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen. Yli 10.000 euron lahjoitukset on ollut mahdollista kohdentaa ainoastaan koulutusalalle, sanoo Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita. Kuva: Metropolia.

Konkola myöntää, että keskusteluissa lahjoittajien kanssa on tullut esiin valtion tekemät raskaat budjettileikkaukset ammattikorkeakouluille, joita koko järjestelmään tehtiin noin 200 miljoonaa euroa. Leikkausten seurauksena esimerkiksi opetusresursseja on jouduttu pienentämään.

– Hyvin monet lahjoittajat ovat toivoneet, että Metropolia pitäisi kiinni koulutuksensa korkeasta laadusta ja sen kautta tulevasta työelämän arvostuksesta. Säätiöt ja lahjoittajat ovat halunneet antaa tukea Metropolian opetusresursseihin, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja työelämäyhteyksien ylläpitämiseen.

Metropolia Myyrmäen modernit opiskelutilat. Kuva: Metropolia.

Lahjoitusten kohdentaminen strategisesti mietittyihin kohteisiin on Metropolialle tärkeää.

–  Älykkäiden ratkaisujen kehittämistarpeet, esimerkiksi robotiikan ja tekoälyn opetustarpeet otetaan pohdinnassa huomioon, kun mietitään lahjoitusvarojen parasta mahdollista kohdennusta, sanoo Konkola.

Yritysrahoitusten yhteyttä esimerkiksi insinööriopiskelijoiden määrään tai opetukseen on vaikea osoittaa, sillä ammattikorkeakoulututkinnon kesto esimerkiksi tekniikan alalla on neljä vuotta, eikä nyt saaduilla yrityslahjoituksilla siksi kokonaisia tutkintoja pystytä tuottamaan.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita. Kuva: Aino Heinäsuo, 2017, Metropolia.

– Lahjoitusvaroja on Metropoliassa mahdollista kohdentaa esimerkiksi määräaikaisten lehtoraattien, yliopettajuuksien tai työelämäopettajien rekrytoimiseen, jolloin varmistetaan opetuksen jatkuva kehittyminen ja työelämäyhteydet. Näissä rekrytoinneissa painotetaan tekniikan alan kannalta tärkeitä ja uusia osaamisia.

Monet Metropolialle lahjoittaneista yrityksistä ovat sellaisia, joilla on ollut jo vuosia yhteistyötä ja monialaista projektitoimintaa Metropolian kanssa.

– Lahjoituksiin ei ole liittynyt mitään erityisehtoja, vaan yhteistyö jatkuu pääsääntöisesti kuten ennenkin. Toki olemme käyneet tavanomaista laajempia keskusteluita yritysjohdon kanssa, joten jatkossa yhteistyöprojekteja voi syntyä lisää ja uusista lähtökohdista. Niiden osalta rahoituskuvioista neuvotellaan aivan erikseen, sanoo Riitta Konkola.

Sointu Högström
Kuva Riitta Konkolasta: Markku Lempinen.

css.php