Hallitsetko etätyön riskit?

Työelämän muutoksessa työtä tehdään yhä korostuneemmin tietoteknisin pilvipalveluratkaisuin, irti työpaikan fyysisestä infrastruktuurista. Näihin ohjelmistoihin pääsee kiinni sekä työpaikalta että etäyhteyksin, oli kannettava tietokone sitten olohuoneen pöydällä tai mökin laiturin nokassa.

Samanaikaisesti toimitilakustannuksiin kiinnitetään enenevästi huomiota säästöjä etsittäessä. Sermilliset tai sermittömät avokonttorit korvaavat perinteisiä toimistohuoneita. Meluisaan ja häiriöille altistavaan avokonttoriin ei ehkä haluta tulla, jos vaihtoehtona on rauhallinen kotikonttori.

Nämä kehityssuunnat ajavat etätöiden yleistymiseen. Monelle kotiin etätöihin jäänti on yhä yleisempi ja arkisempi vaihtoehto, jolloin keskittyminen työhön paranee keskeytysten vähetessä. Samalla etätyö lisää vapaa-aikaa ja parantaa elämänlaatua, kun liikenneruuhkissa ei tarvitse menettää hermojaan tai polttaa aikaa.

Vaikka tuottavuutta lisäävä etätyö on sekä työnantajan että työntekijän yhteinen etu, liittyy siihen myös riskejä.

Seuraavat kysymykset kaipaavat vastauksia:

– On hyvä pohtia, ovatko kotikonttorin tuoli ja pöytä riittävän ergonomisia pitkäaikaiseen työskentelyyn. Kannattaisiko investoida toimistotuoliin ja saisiko sen työnantajan piikkiin?

– Riittävätkö internet-yhteydet työskentelyyn ja onko muu kodin tietotekniikka kunnossa?

– Olenko riittävän perehtynyt työhöni, jotta voin tehdä sitä itsenäisesti kotona?

– Menetänkö liiaksi yhteyksiä kollegoihini, jos en ole toimistolla? Miten yhteydenpito sujuu etätöissä?

– Olenko esimieheni kanssa sovussa tehtävien tuloksista ja tavoitteista, vaikka työskentelenkin kotona?

– Voinko käyttää lähellä kotiani olevaa työterveyshuoltopalveluiden toimipistettä?

– Miten etätyö ja matkustaminen on yrityksessäni sovittu?

– Miten toimin kodin vaara- ja hätätilanteessa?

Etätyön uhkia on monenlaisia, ja niiden kartoitus ja tunnistaminen mahdollistavat ongelmien ennaltaehkäisyn. Etätyön fyysisten uhkien lisäksi asiaan liittyy sosiaalisia uhkia.

– Tunnenko oloni yksinäiseksi ja työyhteisöstä irralliseksi, jos olen runsaasti etätöissä?

– Jäävätkö keskusteluni esimieheni kanssa vähäisemmiksi ja unohdetaanko minut?

– Heikkenevätkö urakehitysmahdollisuuteni?

Etätyöt ovat insinöörikunnan nykyinen ja tulevaisuudessa kasvava työskentelytapa. Se antaa paljon hyvää tuottavuuden paranemisen ja työhön sidotun ajan vähenemisen kautta. Etätyö tuo kuitenkin mukanaan riskejä, joiden hallinnasta jokaisen etätyötä tekevän kannattaa huolehtia.

Työpaikallaan luottamusmiesasemassa olevat voivat keskustella työantajan edustajien kanssa etätöihin liittyvästä ohjeistuksesta ja vakuutusturvasta. Hyvässä työpaikassa etätöiden riskienhallintaa ei jätetä vain yksilöiden oman aktiivisuuden varaan.

– Luottoukko –

Etätyön riskikartoitus. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

css.php