Koronapassilla työpaikalle?

Suomessa on käynnissä koronavirusrokotukset, joissa rokotteeseen halukkaat voivat vapaaehtoisesti ilmoittautua rokotettaviksi. Rokotteet on otettu EU:n laajuisen myyntiluvan mukaisesti käyttöön, ja niitä koskevat rokotetutkimukset ovat yhä käynnissä. Koronavirusrokotteiden käyttöalaa säännellään mm. Euroopan lääkeviraston (EMA) lääkevalmistekomitean (CHMP) suosituksilla. Moni insinööri on jo ottanut yhden tai kaksi rokotetta, ja rokotukset on nyt elokuussa 2021 ulotettu jo koululaisiinkin. Terveysviranomaisten pohdinnassa on myös kolmas rokotuskierros ensiksi riskiryhmille.

Insinöörien työelämässä joudutaan vuoden 2021 lopulla todennäköisesti monella työpaikalla tilanteeseen, jossa työnantajat haluavat insinöörien paluuta työpaikoille. Edelleen jatkuva koronaviruspandemia ja siihen liittyvät huolet tästä tartuntataudista ja työturvallisuudesta asettavat tälle toiveelle omia haasteitaan. 

Suomessa eduskunta lomailee syyskuulle, ja kansanedustajat saavat pian lomiltaan palattuaan käsiteltäväkseen koronatodistusta tai koronapassia koskevan yksityiskohtaisen lainsäädännön, jonka sisältö on tätä kirjoitettaessa vielä tuntematon. Suomalaisilla on jo mahdollisuus saada koronatodistus Kansaneläkelaitoksen Kanta-verkkopalvelusta (Omakanta). EU:n todistukset koronavirustestistä ja sairastetusta koronavirustaudista ovat olleet saatavilla Omakannasta 14.7.2021 alkaen. EU:n koronarokotustodistuksen on voinut saada Omakannasta 22.6.2021 alkaen.

Jotkut kollegamme insinöörikunnasta ovat luonteeltaan tarkkoja ja luottaessaan tutkimukseen ja tieteeseen, he haluavat rauhassa odottaa huolella laadittujen ja vertaisarvioitujen rokotetutkimusten valmistumista, ennen kuin ottavat itselleen koronavirusrokotteen. Heidän henkilökohtaisen riskiarvionsa mukaan koronavirustaudin ja sen seurausten riski on heille pieni, mutta koronavirusrokotteen riskit ovat heidän itselleen tekemänsä oman arvionsa mukaan heille tuntemattomampia, ja siten mahdollisesti jopa tautia suurempia. He saattavat siis pelätä jopa enemmän rokotteen haittavaikutuksia, kuin itse koronavirustautia ja sen oireita.

Suomalainen työelämän lainsäädäntö suojaa työntekijöiden terveystietoja työnantajalta. Työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan työelämän tietosuojalakia (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004), jossa terveydentilaa koskevien tietojen käsittely on tarkasti säädelty ja rajoitettu. Omaa rokotestatustaan ei tarvitse kertoa kenellekään, eli ei tarvitse kertoa onko jo ottanut rokotteita. 

Voidaanko insinöörien työpaikoilla loppuvuonna vaatia työpaikalle tuloa pois etätöistä samalla edellyttäen koronatodistuksen näyttämistä vartijalle ala-aulassa toimistolle tulon ehtona? Onko tällainen toimintatapa omiaan aiheuttamaan ylimääräisiä kiistoja työpaikoilla ja ajaako tällainen toiminta käytännössä pakollista rokottautumista kaikille? Koronaviruspandemia voi siis aiheuttaa insinöörikunnankin työpaikoille ylimääräistä eripuraa ja jakolinjoja sen mukaan millainen näkemys insinööreillä, heidän esihenkilöillään ja työnantajayrityksiään on rokottautumiseen. Insinööriliiton luottamusmiesten apua voidaan tarvita monissa tähän ongelmaan riittyvissä kysymyksissä.


Teksti: LUOTTOUKKO
Kuvituskuva: unsplash.com

css.php