Kuolevien tuotteiden mestarit

Haluatko tuntea itsesi tarpeelliseksi työssäsi? Haluatko saada arvostusta osaamisestasi ja olla yksi harvoista asiantuntijoista alallasi? Jos olet vanhempi asiantuntija, on yksi vaihtoehto jäädä vanhentuvaan teknologiaan perustuvan kuolevan tuotteen asiantuntijaksi.

On helppoa jäädä asiantuntijaksi tuotteen ja teknologian osalta, jonka tuntee ja osaa pitkältä ajalta. Ja usein siitä palkitaan myös hyvillä rahallisilla ansioilla. Kannattaa kuitenkin varoa, ettei jää kuolevan tuotteen mestariksi ilman uutta osaamista. Osaajien väheneminen ympäriltä ja oman osaamisen korostuminen nostaa helposti luuloa omasta korvaamattomuudestaan, mutta se on vain hetken harha.

Jopa runsaat ylityöt voivat olla vain merkki siitä, ettei uusia osaajia kannata enää kouluttaa, vaan tulee halvemmaksi hallita henkilöstöriskejä ylitöillä.

Miksi kuolevat tuotteet ovat riski?

Sekä palkkataso että sijoittuminen työmarkkinoilla perustuu kysyntään ja tarjontaan. Mitä vähäisemmäksi tietyn osaamisen kysyntä käy, sitä harvemmassa ovat työllistymismahdollisuudet. Jos vanhalle osaamiselle ei enää löydä uutta tarvitsijaa, pitäisi palkkataso ja työllistyminen perustella jollakin uudella osaamisella. Harva yritys kuitenkaan kouluttaa työntekijöitään uuteen, jos kuilu tarvittavaan osaamistasoon on suuri.

Valitettavan usein kuolevan tuotteen mestarit kulkevat osaamispolkunsa loppuun asti, vailla uuteen teknologiaan perustuvaa tuoteosaamista. Tätä ruokkii myös esimiesten ja työnantajan passiivisuus osaamisen kehittämisessä, sekä varamiesjärjestelyjen puute.

Miten tunnistaa kuoleva tuote?

Helppoja merkkejä on monta: siihen ei kouluteta uusia osaajia, sitä ei kehitetä, tuote vanhenee samaa tahtia osaajiensa kanssa. Alasta riippuen kehitys voi viedä pitkään, mutta merkit ovat usein selvät.

Omassa yrityksessä tai asiakkaiden parissa käytöstä vähitellen poistuva tuote voi kuitenkin olla muualla suosittu ja jopa kehittyvä tuote. Esimerkiksi Solaris on varmasti kuoleva tuote, mutta se antaa hyvät edellytykset osata Linuxia, joka puolestaan on vahvasti kehittyvä tuote.

Miten kehittää uuden osaamista, jos on päivät kiinni vanhassa?

Miten välttää tyhjän päälle putoaminen, kun osaamiselle ei enää löydy viimeistäkään tarvitsijaa? Aktiivisella asenteella voi riskiä pienentää opettelemalla samankaltaisen uuden teknologian tuotteen asiantuntijaksi. Tuotteen vaihtoa uudempaan voi myös markkinoida asiakkaalle tai oman yrityksen sisällä.

Jos silti olet jäämässä kuolevan tuotteen mestariksi, niin vaihda työnantajaa ajoissa. Älä jää kuolevan tuotteen mestariksi, kuoleva tuote vetää mukanaan syvyyksiin.

– Vanha luotto –

css.php