Hei Tomppa, miten meidän firmassa menetellään?

Timo tavaili palkkalaskelmaansa. Mitä ihmettä – palkasta on vähennetty monta sataa euroa! Lomarahaakaan ei ole maksettu. Työ Pulju Oy:n it-päällikkönä on kyllä mielenkiintoista ja 4 700 euron bruttopalkka on jopa hivenen enemmän kuin hän oli uskaltanut toivoa. Onneksi palkkatoivomus meni läpi, eikä siitä tarvinnut tinkiä.

Ehkäpä kysyn asiasta Insinööriliiton asiakaspalvelusta samalla, kun käytän hyväkseni liiton kuukauden jäsenedun ja tarkistutan IT Firma Oy:n tarjoaman työsopimuksen Insinööriliiton asiantuntijoilla, Timo tuumailee.

Hän soittaa asiakaspalveluun ja saa ohjeeksi lähettää palkkalaskelman, nykyisen työsopimuksen sekä tarjotun työsopimuksen liittoon, jotta asiamies voi perehtyä niihin ennen takaisinsoittoa.

Keskustelussa asiamiehen kanssa käy ilmi, että Timon nykyiseen työhön ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Tähän Timo ei ollut työpaikkaa valitessaan kiinnittänyt huomiota. Sanottiinhan työsopimuksessa kuitenkin, että noudatetaan Suomen lakia ja firman käytäntöjä.

Timon palkasta oli vähennetty kolmen päivän palkka siltä ajalta, kun hän oli kotona hoitamassa sairasta lasta.

– Eikö sairaan lapsen hoitaminen olekaan palkallista poissaoloa, Timo kummastelee.

– Ei välttämättä, selittää Insinööriliiton asiamies. Työsopimuslaki takaa, että saat olla enintään neljä työpäivää kerralla poissa sairaan lapsen hoitamiseksi, mutta laki ei määrää, että tältä ajalta pitäisi maksaa palkkaa. Tämän, kuten monen muunkin tilapäisen poissaolon palkallisuus tulee työehtosopimuksen kautta, asiamies valistaa Timoa.

– No, lomaraha onneksi kuittaa tämän vähennyksen, Timo huokailee. Voin varmasti vaatia sitä maksettavaksi seuraavan palkanmaksun yhteydessä?

– Hmm… Työsopimuksessasi sanotaan, että lomaan ja lomarahaan sovelletaan vuosilomalakia, huomauttaa asiamies. Lomaraha on myös työehtosopimuksesta tuleva asia. Siitä ei ole määräystä vuosilomalaissa. Lomarahan maksaminen saattaa myös perustua firman vakiintuneeseen käytäntöön.

– Ihan pieni hetki, Timo huikkaa asiamiehelle.

– Tomppa, Tomppa! Miten meidän firmassa menetellään lomarahojen kanssa? Milloin ne maksetaan?

– Ööö… En oo koskaan mitään lomarahoja saanu, vastaa miesääni Timolle.

– Katsottaisiinko seuraavaksi tätä sinun saamaasi uutta työsopimusta, asiamies kysyy.

– Joo, katsotaan vaan. Vaikka palkka kyllä laskisi parilla sadalla kuukaudessa, jos sinne menisin, Timo sanoo hieman turhautuneena. Uusi vauvakin on tulossa syksyllä. Pitäisi sitten nelihenkisen perheen pärjätä yhden palkalla ja äitiysrahalla.

– Tässä sopimuksessa on, että noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, aloittaa asiamies.

– Niin?

– Sehän tarkoittaa sitä, että saat kaikki työehtosopimuksen tuomat edut. Saat palkkaa neljältä työpäivältä, jos olet hoitamassa sairasta lasta. Tosin tämä ei päde vaimon äitiysloman eikä hoitovapaan aikana. Lomarahana maksetaan 50 prosenttia loma-ajan palkasta. Isyysvapaan ajalta saat palkkaa kuudelta arkipäivältä, jos työsuhde on kestänyt vähintään viisi kuukautta sitä ennen.

– Helmi, maalis…, Timo alkaa luetella ja laskea. Onko siellä vielä jotain muita etuja? Siis sellaisia, mitä laki ei määrää?

– No, palkankorotukset perustuvat nyt työehtosopimukseen. Muuttopäivä ja vihkimispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä ovat palkallisia vapaita, jos sattuvat työpäivälle. Lääkärissä käynnit myös tietyin edellytyksin eivät vähennä palkkaa, reservin kertausharjoitusten ajalta saat palkan ja reserviläispalkan erotuksen, ylityökorvaukset ovat paremmat kuin laissa. Säännöllinen työaika on lyhyempi, voit olla oikeutettu ilta- ja yötyölisään, puhelinsoittokorvaukseen, hälytysrahaan. Oman sairauspoissaolon ajalta saat pidempään palkkaa kuin laki määrää.

– Hei kiitos, tämä riittää. Soitan IT Firmaan ja jatkan neuvotteluja, Timo sanoo ja kuulostaa jo innostuneelta.

– Ay-tantta –

css.php