Toivottavasti saat palkankorotuksen

Juuri voimaan tulleet työehtosopimukset teknologiateollisuuteen, suunnittelualalle ja tietotekniikan palvelualoille antavat vuoden 2018 alusta 1,1 %:n paikallisesti sovittavan palkankorotuksen erän ja 0,5 % työnantajan antamaa korotusta, mutta mutta …

Luottamusmies ja työnantaja neuvottelevat yrityskohtaisia palkankorotuksia parhaillaan. Valmista pitäisi olla 15.12.2017. Saa nähdä, kuinka käy. Onnistumisen neuvotteluissa ratkaisee luottamus ja hyvät neuvotteluolosuhteet eli tiedonsaanti yrityksen palkoista ja tuloksesta.

Pitkän nollalinjan jälkeen on toivottavaa, että palkankorotus annetaan kaikille oikeudenmukaisesti tällä yleiskorotuksella. Näin myös motivoidaan työntekijöitä mitä parhaiten. Hoitakoon työnantaja yrityskohtaisessa erässä sitten tämän kannustavuuden.

Työmarkkinoilla kehitys kulkee kohti paikallista sopimista. Meneillään olevat viikot tulevat näyttämään, onko neuvotteluissa onnistumisen mahdollisuuksia vai mennäänkö taas työnantajan sanelulla ja niin sanotulla perälautamallilla; 1,1 %:n yleiskorotuksilla ja 0,5 %:n meriittikorotuksilla.

Toivottavaa olisi, että kaikki saisivat 1,6 % palkankorotuksen, ja työnantaja kannustaisi ja motivoisi avainhenkilöitä ihan oman mielensä mukaan. Viime vuoden työntekijän eläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksujen korotus oli itseasiassa 1 %:n palkanalennus. Sama työntekijöiden vakuutusmaksujen korotus jatkuu vuonna 2018, eli palkat laskevat taas 0,5 %. “Money Talks again”.

Yritykset, jotka käyttävät kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat kolme lisätyöpäivää henkilöstön koulutukseen, tuntuu reilulta. Se tuottaa yrityksille lisää voittoa ja tulosta syntyy. Onnea yrityksille, jotka ymmärtävät koulutuksen merkityksen!

Pikku-Tomi

css.php