Työpaikkasi edunvalvoja

Luottamus on vahva sana. Siihen liittyy paljon tunteita ja mielikuvia, ja sen saavuttamista pidetään osoituksena oikein tehdyistä asioista. Ei liene sattumaa, että työntekijä, joka edustaa toisia työntekijöitä työnantajan suuntaan, on ajateltu olevan toisten luottama henkilö. Luottamusmies, luottamushenkilö, luottamusvaltuutettu – ne kaikki korostavat työntekijöiden henkilöön osoittamaa luottamusta.

Luottamusmiehen asema perustuu lakeihin, työehtosopimuksiin ja ennen kaikkea edustamiensa työntekijöiden luottamukseen. Vaikka hän onkin yksi työpaikkansa ammattilaisista, niin useimmat meistä uskovat hänen osaavan lait ja työehtosopimukset sekä niiden tulkinnat juuri minua koskevissa asioissa. Ja vaikka hän ei osaisikaan nyt, niin hän selvittää asian minun puolestani.

Luottamusmiehen aseman voima onkin häneen luottavassa jäsenistössä. Samalla luottamusmiehen täytyy voida luottaa, että jäsenistö on mukana yhteisen edun ajamisessa.

Onko luottamusmies liiton vai työntekijöiden edustaja? Edustaako hän liiton jäseniä vai myös liittoon kuulumattomia? Helppo vastaus on, että luottamusmies valitaan järjestäytyneiden työntekijöiden keskuudesta ja hän edustaa yhteisissä asioissa kaikkia työntekijöitä riippumatta liiton jäsenyydestä. Liitto ei nimitä luottamusmiehiä työpaikoille, vaikka sellaista kuulee väitettävän.

Kun työpaikalla tulee erimielisyyksiä, niin pärjäätkö paremmin yksin vai muiden tukemana? Liittoon kuulumattomalla on usein käsitys, ettei hän tarvitse apua työsuhteensa ongelmatilanteissa. Kokemukset työpaikoilta osoittavat, ettei tämä taktiikka toimi.

Työsuhteen ehtoihin liittyviä pykäliä löytyy useista eri laeista ja työehtosopimuksesta. Harva työnantaja kuitenkaan sopii niiden ehtoja paremmin työntekijän kannalta, vaan päinvastoin. Pikkusummalla voidaan korvata esimerkiksi viikonloppupäivystys tai jättää ylityöt korvaamatta vedoten ”talon tapaan”. Yksinkertainen tarkistus luottamusmieheltä riittäisi. Hän pystyy sanomaan, mikä on todellisuudessa asianmukainen korvaus päivystyksistä ja ylitöistä.

Ilman luottamusmiestä jokainen työntekijä puolustaisi omia etujaan yksin tilanteissa, joissa kaikki kortit ovat työnantajan puolella. Kukin työntekijä tietäisi vain oman tilanteensa. Työnantajalla olisi sen sijaan kaikkien tilanne hallussaan. Pokerissa tilanne olisi sama kuin jos yksi pelaaja näkisi muidenkin pelikortit. Ei kuulosta tasapuoliselta neuvottelutilanteelta.

Hajota ja hallitse -tilanteen vastavoimana on nimittää neuvotteluihin työntekijöiden luottama edustaja, luottamusmies. Liiton jäsenenä tuet luottamusmiehen asemaa ja neuvotteluvoimaa sinun asioissasi.

– Vanha luotto –

css.php