Yleinen työttömyyskassa – fiksu valintako?

Tällaisen ammattiyhdistyksen vapaaehtoistyöläisen mielessä YTK:n (yleinen työttömyyskassa) eli ns. Loimaan kassan viimeaikaiset lehti- ja tv-mainokset herättävät hämmennystä. Jostain kummallisesta syystä en ole ollut koskaan työttömänä, mutta silti mietityttää, olisiko ansiosidonnainen rahakorvaus se ainoa asia, joka lämmittäisi ja jota tarvitsisin työttömyyden kohdatessa. Ja miksi siinäkään tapauksessa valitsisin YTK:n, jonka perustamisen päämääränä on ollut romuttaa ammattiyhdistysliike?

Ammattiyhdistysten tavoite on työntekijöiden tukeminen, neuvominen ja kouluttaminen. Ammattiyhdistys toimii vakuutusyhtiönä työkyvyttömyyttä, sairautta ja työttömyyttä vastaan. Tämän lisäksi tavoitteena on puolustaa ja parantaa työntekijöiden työehtoja mukaan lukien palkkauksen kehittäminen. Näiden asioiden ajaminen on ammattiyhdistyksen kaiken toiminnan pohja myös nykyisin ja tulevaisuudessa.

YTK:n intressissä työsuhdeasioiden edistäminen ja kehittäminen ei ole. YTK:n intressissä on kehittää ja edesauttaa yritysten omistajia haalimaan isompi osuus nettotuotosta, ja se on ollut YTK:n perustamisen lähtökohta alunperinkin. Siteeraan tässä kassan perustajaa, Juho Paloheimoa: ”Länsimaisen demokratian parhaiden perinteiden mukaan palkansaajalla tulee olla valinnanvapaus myös työttömyysturvansa järjestämisessä. Emme halunneet, että meidän puolisomme tai lapsemme olisivat tukemassa tällaista ”vastapuolen” järjestelmää.”

Itse kannatan vapaata ajattelua ja moniarvoisuutta, mutta tekemisissäni ja mielipiteissäni noudatan demokratian pääperiaatetta eli enemmistösääntöä, kuten Suomen eduskuntakin. Täydellinen valinnanvapaus on kuitenkin nykyisin yksilön ajattelun ja toiminnan itseisarvo ja sen nimissä voi tehdä mitä vain. Se tosin ei ole demokratiaa vaan anarkiaa.

Tästä huolimatta maksan mielelläni muutamat roposet myös Insinööriliittoon, jossa työsuhdeasioitani ajavat pätevät ja motivoituneet ihmiset ammattikuntani puolesta. Niitä ropoja vastaan saan sitten apua uravalinnassa, muutaman satasen vuodessa alennuksina vakuutusmaksuissa, polttoaineessa, silmälaseissa ja liiton sponsoroimissa lomissa. Tarpeen vaatiessa voin soittaa lakimiehelle ja kysyä häneltä neuvoa elämän kiperissä tilanteissa, liittyivät tilanteet sitten työhön tai vapaa-aikaan. Olinpa työssä tai työttömänä, olen aina liiton tarjoamien etujen piirissä.

Muistutapa itsellesi, mitä hyvää saatkaan kuuluessasi liittoon.

– Vapaaehtoistyöläinen –

css.php