Eläketurva

Suomalainen palkansaajien eläketurva (TyEL) on ansiosidonnainen ja perustuu työeläkevakuutukseen. Vakuutuksessa edunsaajana on työntekijä. Eläkkeen määrään vaikuttavat työuran pituus ja kokonaisansioiden määrä.

Eläkejärjestelmä rahoitetaan työnantajan työntekijöille varatuista palkkakuluista, ja aikanaan maksettava eläke on tavallaan myöhennettyä palkanmaksua.

Vuosina 1961-2017 keskitetyissä palkkaneuvotteluissa (esim. tupo, kiky) palkat ja työeläkevakuutusmaksut ovat olleet mukana osana kokonaisratkaisua, kuten myös mahdolliset veroratkaisut. Jatkossa näin ei ole, sillä keskitettyjä sopimuksia ei enää tehdä. Tavoitteena on sopia keskeisistä työehdoista joko liittotasolla tai paikallisesti.

Työnantajalla on jatkuva intressi tavoitella nykyistä pienempää maksuosuutta. Järjestäytyneet työnantajat, etenkin pienyrittäjäpuolella, ovat ajoittain käyneet moittivaa keskustelua työnantajien sivukustannuksista. Kuitenkaan Suomen Yrittäjät ei ole kiinnostunut ryhtymään neuvotteluosapuoleksi.

Työntekijät voivat kehittää eläkejärjestelmiä vaikuttamalla lainsäädäntöön jo sen valmisteluvaiheessa. Työntekijän oman edun puolustaminen voi onnistua vain työntekijäjärjestöjen kautta ja sen avulla. Järjestäytymätön työntekijä heikentää työntekijäjärjestöjen painoarvoa ja lisää riskiä muuttaa eläkevakuutuksen maksuosuutta työntekijän vahingoksi.

css.php