Luottamusmies

Luottamusmiehen tehtävänä on neuvotella ja sopia edustamansa henkilöstöryhmän ja sen jäsenten asioista työnantajan kanssa. Luottamusmies joutuu myös selvittämään työsuhteessa syntyneitä ongelmatilanteita, joista osa liittyy työhön ja osa työpaikan ihmissuhteisiin.

Luottamusmies on linkki työnantajan ja henkilöstöryhmän välillä. Luottamusmiehen asialista riippuu kulloisenkin yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Kun yrityksellä menee hyvin, voidaan henkilöstön etuja kohentaa. Kun yrityksellä menee huonosti, hoidetaan YT-neuvotteluita ja käsitellään irtisanomisia. Luottamusmiehen tehtäviin kuuluu myös neuvotella uusissa työehtosopimuksissa mainitut paikallisesti sovittavat asiat.

Luottamusmiehen tehtävä on vaativa. Hänen on ajettava edustamansa henkilöstöryhmän etua kaikissa tilanteissa. Asiasta riippuen luottamusmies voi joutua olemaan työnantajan kanssa kovastikin eri mieltä. Näiden tilanteiden varalta ja tasavertaisen neuvottelutilanteen säilyttämiseksi luottamusmiehellä täytyy olla muita henkilöstöryhmän jäseniä parempi työsuhdeturva.

Luottamusmiehen tehtävän tulokselliseen hoitoon tarvitaan hänen edustamansa henkilöstöryhmän täysi tuki. Luottamusmiehen valinta, johon kaikki kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluvat voivat osallistua, on ryhmän selvä luottamusta osoittava kannanotto. Vaalien jälkeen luottamus riippuu luottamusmiehen saavuttamista tuloksista.

Lainsäädännön ja työehtosopimusten määräykset koituvat työntekijän eduksi vasta sitten, kun niitä työpaikoilla noudatetaan. Työntekijäliitot kouluttavat luottamusmiehensä soveltamaan oikein annettuja määräyksiä. Työnantajaliitot toimivat samoin työnantajapuolella. Ei ole kovinkaan harvinaista, että lakien ja määräysten tulkinnoista osapuolilla on eriävä näkemys.

Työntekijäjärjestöjen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää luottamusmiesjärjestelmää siten, että luottamusmies voi toimia kaikissa olosuhteissa henkilöstöryhmänsä edustajana. Työpaikoilla on sovellettava lakeja ja määräyksiä oikein. Tehtävän hoito edellyttää aina tarpeellisten tietojen saamista sekä työnantajalta että edustamaltaan henkilöstöryhmältä.

Järjestäytynyt työntekijä tukee jäsenyydellään sopimusjärjestelmää, luottamusmiestä ja lakien sekä määräysten oikeaa soveltamista työpaikoilla. Järjestäytymätön työntekijä ei tue sopimusjärjestelmää. Hän luovuttaa lakien ja määräysten tulkintaoikeuden työnantajalle, joka tekee nämä tulkinnat omien etujensa mukaisesti.

css.php