Paikallinen sopiminen

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset muodostavat työsuhteen ehtojen ja työolosuhteiden perusnormit, joiden tavoitteena on taata koko henkilöstölle kohtuulliset työskentelyolosuhteet. Kun kaikki yritykset noudattavat samoja sääntöjä, niin mikään yritys ei saa ansaitsematonta kilpailuetua. Esimerkiksi vuosiloma kuuluu vuosilomalain mukaan kaikille. Mikään yritys ei saa hintakilpailuetua siksi, että se voisi välttää vuosilomasta aiheutuvat kustannukset.

Yritysten tuotteet ja toimintatavat poikkeavat toisistaan joissakin tapauksissa tavalla, jota yleisissä normeissa ei ole voitu huomioida. Nämä asiat voidaan hoitaa paikallisesti sopimalla. Myös työlainsäädäntö ja työehtosopimukset antavat mahdollisuuden sopia joitakin asioita paikallisesti. Paikalliseen sopimiseen kuuluu, että sopijaosapuolet ovat tasavertaisessa asemassa, eikä kumpikaan osapuoli asetu sanelijaksi. Paikallinen sopimustoiminta on normaalia yhteiskunnassa tapahtuvaa sopimustoimintaa, jonka lähtökohtana on, että sopimukset pidetään, puolin ja toisin.

Työsuhteen ehdoista sovittaessa on pidettävä ensisijaisesti huolta sopimusten laadusta ja siitä, että kenenkään työyhteisön jäsenen oikeusturvaa ei loukata. Sopimuksiin ei saa sisältyä kohtia, joita niihin ei ole tarkoitettu.

Työntekijöiden järjestöt antavat paikalliseen sopimustoimintaan koulutusta ja neuvovat tarvittaessa tapauskohtaisesti. Työntekijäjärjestöjen lakimiehet auttavat työntekijöitä, työnantajajärjestöjen lakimiehet auttavat työnantajaa.

Joidenkin, lähinnä yrittäjäsiiven työnantajien tavoitteena on ollut, että paikallisella sopimisella korvattaisiin sekä työlainsäädäntö että työehtosopimukset. Tällä tavoitellaan maksimijoustoja. Jos työnantajan tavoitteena on, että yksittäinen yritys saa kilpailuetua sopimalla työntekijän edusta yleistä tasoa heikommin, niin tämä etu jää lyhytaikaiseksi, koska muut yritykset seuraavat perässä. Entinen kilpailuasetelma saavutetaan tasolla, jolla paikallisesti sopimalla poistettu työntekijän etu on poistettu kaikilta.

Järjestäytyneet työntekijät saavat käyttöönsä paikalliseen sopimiseen perehtyneen lakineuvonnan, jolla varmistetaan paikallisen sopimisen laatu ja se, että sovitaan vain niistä asioista, joista voidaan paikallisesti sopia. Järjestäytymätön työntekijä ottaa paikallisesti sopiessaan laaturiskin, joka realisoituu silloin, kun huonoksi osoittautunutta sopimusta on noudatettava. Tehtyä sopimusta on vaikea enää muuttaa.

css.php