Palkkatutkimukset

Palkka, työtehtävät ja työhön käytetty aika ovat työsuhteen keskeisimmät tekijät. Haluamme työtuloksiamme vastaavaa palkkaa, jonka tulee olla kilpailukykyinen muiden palkkoihin verrattuna. Palkkaa voi verrata muiden palkkaan vain silloin, kun muiden palkat ovat tiedossa. Henkilöstöryhmän edunvalvonta perustuu palkkojen osalta tietoihin nykyisistä palkoista ja aiemmasta palkkakehityksestä.

Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimuksissa palkkataulukoita, jotka ohjaisivat palkanmuodostusta. Osa työnantajista käyttää palkkojen määritykseen erilaisia vaativuusluokitusjärjestelmiä, jotka työnantaja on ottanut yksipuolisesti, ilmoitusluonteisesti käyttöön.

Palkkatason ja -rakenteen selvittämiseksi järjestöt tekevät palkkatutkimuksia joko niin, että tiedot saadaan työnantajilta tai siten, että palkat kysytään suoraan jäseniltä. Työnantajalta saatavat tiedot on yleensä sovittu työehto- tai muissa henkilöstöryhmää koskevissa sopimuksissa, ja ne annetaan vain luottamusmiehille.

Järjestäytynyt työntekijä voi luovuttaa järjestön pyytämät palkkatiedot, jotka käsitellään aina luottamuksellisesti. Vastineeksi jäsen saa kerätyn aineiston keskeisen sisällön. Hän voi paikantaa itsensä tilastollisesti ja todeta, onko nykyinen palkka kilpailukykyinen vai ei.

Palkkatiedot ovat lähes korvaamattomia hakeuduttaessa uuteen työpaikkaan. Palkkavaatimuksen pitää olla kohdallaan, ei yli- eikä alimitoitettu. Ylihinnoittelemalla ei saa töitä ja alihinnoittelemalla menettää vuositasolla helposti tuhansia euroja.

Insinööriliiton palkkaneuvonta auttaa HI:n jäseniä palkkaan ja palkkaneuvotteluihin liittyvissä kysymyksissä. Palkkanosturi on jäsenten käytettävissä kirjautumalla Insinööriliiton jäsensivuille.

Työnantajaliitot keräävät omat palkkatilastonsa säännöllisesti. Nämä tiedot ovat kaikkien järjestäytyneiden työnantajien käytössä. Järjestäytynyt työntekijä saa järjestönsä kautta samat ja yhtä luotettavat tiedot kuin työnantajallakin on.

Järjestäytymätön työntekijä ei osallistu palkkatietojen keräämiseen. Järjestäytymätön työntekijä ottaa riskin, että oikea tieto on yksinomaan työnantajan käytössä, jolloin työnantaja voi käyttää tietoja vain omien etujensa ajamiseen.

css.php