Työlainsäädäntö

Lait, myös työelämään liittyvät, säädetään eduskunnassa. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella jokainen kansalainen voi vaikuttaa eduskunnan kokoonpanoon yhdellä äänellä. Monet kansalaiset jättävät myös äänestämättä, he tyytyvät muiden tekemään ratkaisuun.

Lakien säätäminen toimii siten, että hallitus antaa lakiesitykset eduskunnalle. Lakiesitykset pyritään valmistelemaan huolellisesti ennen eduskunnan käsittelyä. Tämä jo siitäkin syystä, että hallituspuolueet haluavat säilyä hallituspuolueina.

Työlakien valmistelussa voidaan asettaa komitea pohtimaan asiaa tai valmistelu tehdään esim. ministerityöryhmässä. Uuteen lakiin liittyy aina eri osapuolia, joiden toimintaedellytyksiin lait tulevat määräävällä tavalla vaikuttamaan. Työlainsäädännön kohdalla kaikki työelämän osapuolet pyrkivät vaikuttamaan siten, että oma, kenties elintärkeä intressi, tulee huomioiduksi.

Työaikalaki on säädetty työntekijän turvaksi. Jostain syystä kuitenkin työaikalaki on Suomen toiseksi rikotuin laki tieliikennelain jälkeen.

Työaikalakia on arvosteltu vanhakantaiseksi ja jäykäksi. Ministeri Lindström asetti työryhmän kesäkuussa 2016 miettimään työaikalain uudistamista. Odotamme työryhmän tuloksia heinäkuussa 2017.

Insinööriliitto on sitoutunut YTN:n kantaan työaikalain uudistuskysymyksissä.
tyoaikaan.fi

css.php