Työnantaja on järjestäytynyt

Työnantajien järjestäytyminen on heidän lähtökohdistaan käyttökelpoinen keino vaikuttaa työnantajien yhteisten etujen ajamiseen. Työnantajien organisaatio toimii eduskunnassa säädettyjen lakien puitteissa, mikä takaa sen, että toiminta on laillista.

Yksittäisellä yrityksellä ei ole resursseja hoitaa yksinään omaa edunvalvontaa kokonaisuudessaan. Yritykset ovat ratkaisseet tämän ongelman perustamalla yhdistyksen, jonka tehtäviin sisältyy työnantajien etujen hoitaminen. Resursseja säästyy, eikä kenellekään jää epäselväksi, mitä työnantajat tavoittelevat ja mikä on heidän kantansa asioihin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa omien sanojensa mukaan jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. EK:n päämääränä on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä tehostaa jäsenliittojen ja -yritysten palveluja. EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä:

  • 25 jäsenliittoa
  • 16 000 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä
  • noin 930 000 työntekijää.

Työnantajat edistävät järjestöissään yhteisiä etuja. Samaan aikaan he voivat kilpailla liiketoimintasektorilla hyvinkin aggressiivisesti. Työnantajilla on mahdollisuus käyttää apunaan mm. erikoistuneita työsuhdejuristeja, jotka ajavat asioita työnantajien etujen mukaisesti.

Lisätiedot: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Eikö sinunkin kannattaisi järjestäytyä?

Työntekijöiden järjestäytyminen pohjautuu samaan lainsäädäntöön kuin työnantajienkin järjestäytyminen. Työntekijöiden järjestäytyminen on yhtä laillista kuin työnantajienkin.

Työelämään liittyvä edunvalvonta koetaan herkästi itsekkäänä toimintana.
Jos en itse aja omia etujani ja tee sopimuksiani, niin ei kukaan muukaan niitä hoida.” 

Yksilön järjestäytymisellä on työntekijäpuolella vaikutusta, mutta myös järjestäytymättömyys vaikuttaa. Järjestäytymätön työntekijä ei tyydy pelkästään järjestäytyneiden työntekijöiden päätöksiin. Hän antaa vaikutusvaltaa suoraan työnantajalle.

Tosiasiassa kuitenkin vain toimimalla yhdessä vaikutusmahdollisuutemme ja tuloksemme ovat huomattavasti paremmat kuin yksilösopimisella.

Ammattitaitoinen luottamusmies voi paikallisella sopimisella tuoda työpaikalle ne joustot, joita työntekijät ja työnantajat yhdessä tarvitsevat kilpailukyvyn parantamiseksi ja paremman liiketuloksen luomiseksi.

Vain yhdessä sopimalla kaikki voittavat, aidosti.

css.php