Työsuhdeneuvonta

Tavallisesti työpaikan asiat sujuvat hyvin pienistä pulmista huolimatta. Ristiriidat ratkaistaan tai lakaistaan maton alle. Kun asiat eivät välillä ratkea, tarvitaan luottamusmiehen apua. Pahimmillaan ristiriita ratkaistaan työnantajan tulkintaetuoikeudella, esim. varoituksen anto- tai irtisanomistilanteessa. Kriisin aikana työntekijä tarvitsee nopeaa ja asiantuntevaa henkilökohtaista apua eli työsuhdeneuvontaa.

Järjestäytynyt HI:n jäsen (työntekijä) saa apua liitosta, joka on erikoistunut henkilöstöryhmän säädöksiin ja olosuhteisiin. Työnantajapuolella työnantajaliitot osaavat nekin alueensa erityispiirteet. Työsuhdeneuvonnan tärkeys korostuu tilanteissa, joissa työsuhde on vielä voimassa. Silloin yksilö voi auttaa itseään parhaiten tietämällä oikeutensa ja velvollisuutensa.

Työnantajapuoli käyttää järjestönsä asiantuntemusta täysimääräisesti. Järjestäytynyt työntekijä saa käyttöönsä maan parhaan ja hänen etuunsa sitoutuvan asiantuntija-avun liiton kautta. Järjestäytymätön työntekijä ottaa riskin, että hän ei saa apua silloin, kun hän sitä kipeimmin tarvitsee. Tämän seurauksena työntekijä usein menettää etujaan.

Työttömyyskassan tehtävänä on käsitellä korvausanomukset ja maksaa työttömyyskorvausta. Työttömyyskassa ei lain mukaan voi antaa mitään työsuhdeneuvontaa, eikä se sitä siis tee. Järjestäytynyt työntekijä saa työsuhdeneuvonnan ja kassan jäsenyyden samassa paketissa. Pelkkään kassaan liittynyt saa vain kassan palvelut. Jos maksaa vähemmän, niin myös saa vähemmän.

css.php