Duaalimalli

Suomalaisen korkeakoulutuksen jakaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutukseen on koulutuspolitiikkamme peruspilari. Tätä kutsutaan duaalimalliksi. Oikein sovellettuna se antaa mahdollisuuden korkeakoulutuksen ja kansallisen menestymisen yhteensovittamiseen.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat opiskelijoilleen käytännönläheistä ja työelämäpohjaista koulutusta, joka mahdollistaa insinööreille valmiudet toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Yliopistokoulutus puolestaan lisää teoreettisia valmiuksia esimerkiksi tutkijan tehtäviin. Jo hyväksi havaittuja ja toimivia rakenteita ei tule purkaa, mutta yhteistyötä molempien korkeakoulujen välillä on tiivistettävä, jotta opiskelijoille pystytään tarjoamaan mahdollisimman monipuolista koulutusta.

css.php