Koulutuspoliittinen yhteistyö

Valvomme yhdessä Uudenmaan Insinööriopiskelijoiden, Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton kanssa insinööriopiskelijoiden koulutuksen laatua. Yhteistyö on tiivistä ja toisiamme tukevaa.

Olemme solmineet strategisen yhteistyösopimuksen Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Kumppanuus antaa mahdollisuuksia keskustella työelämän tarpeista ja laajentaa tietoa siitä, mitä koulutuspolitiikan saralla pääkaupunkiseudulla tapahtuu. Yhteisenä tavoitteenamme on painottaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä, reagoida nopeasti tuleviin muutoksiin sekä tarjota erilaisia koulutuspaketteja opiskelijoille, joita he voivat hyödyntää työelämässä tai harjoittelupaikkaa etsiessään. Pyrimme oman toimintamme kautta tarjoamaan valmistuville opiskelijoille kontakteja työelämään.

Helsingin Insinööreillä on edustus Insinööriliiton koulutus- ja elinkeinopoliittisessa valiokunnassa. Valiokunta ottaa maanlaajuisesti kantaa insinöörikoulutuksen kehittämiseen ja pyrkii parantamaan sitä. Valiokunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa, ja toimikaudet ovat kaksivuotisia.

css.php