Mikko Wikstedt

 

 

 

Puolue: Perussuomalaiset
Ikä: 58
Asuinkunta: Espoo


Kolme keskeistä vaaliteemaa:

1. Turvallinen Espoo

Lapsille ja meille kaikille on taattava turvallinen toiminta- ja kasvuympäristö. Ikääntyvien kuntalaisten huolenpito on turvattava ihmisarvon edellyttämällä tavalla. Yksinäisyyteen on puututtava.

2. Sivistyskaupunki Espoo

Tasa-arvoinen ja korkeatasoinen koulutus on hyvinvointimme perusta. Ryhmäkoot järkeviksi, erityisluokat takaisin. Alueen korkeakoulujen kanssa tehtävä läheistä yhteistyötä panostaen opetuksen laatuun.

3. Työllistävä Espoo

Espoon on elinkeinoelämää edistämällä luotava työpaikkoja, jotta erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät saavat töitä ja tulevaisuudenuskoa. Osatyökykyiset huomioitava nykyistä paremmin.

Miten edistäisit etätyömahdollisuuksia kunnassasi?

Espoon kaupungin palveluksessa oleville n. 15 000 henkilölle tulee luoda selkeät pelisäännöt etätyöhön. Kysymyksessä on winwin-tilanne; työtyytyväisyys kasvaa (joustavuus) ja kustannuksen laskevat (tilakulut ym.)
Tietoliikenne yhteydet ovat kunnossa ja kohtuuhintaisia eli infra on siltä osin Espoossa kunnossa. Suuremmista asunnoista on kova kysyntä eli työhuoneille on tarvetta. Asuntotuotantoa tulee suunnata isompiin asuntoihin. Espoon Asunnot Oy voisi rakennuttaa omistamiinsa taloihin myös yhteisiä etätyötiloja, jotka olisivat vuokralaisten käytettävissä. Lienee harkinnassa myös yksityisillä toimijoilla. Kirjastoilla ym. yhteisillä tiloilla on myös rooli etätyössä ja -opiskelussa.

Minkä koet suurimpana esteenä kuntasi työttömyyden alentamiselle?

Pääkaupunkiseudulla on töitä ja työntekijöitä. Se miksi työntekijä ei löydä tai saa töitä, johtuu monesta eri kohtaanto-ongelmasta. Kaikki nuoret eivät ole riittävän oma-aloitteisia ja tarvitsevat tukea ja ohjausta valinnoissaan ja työnhaussa. Sekava ja edelleen aliresursoitu työvoimahallinto kuntakokeiluineen olisi saatava keskittymään mahdollisimman suoraviivaisesti auttamaan asiakkaitaan työllistymään eikä käyttämään liikaa aikaa kontrolloimiseen ja byrokratiaan. (Muunto)koulutukseen pitäisi ohjata eikä luoda sille esteitä. Ikäsyrjintä on maanlaajuinen ongelma, mutta paikallisesti pystytään tekemään projekteja 55+ työllistämisen edistämiseksi. Osatyökykyisille ei ole luotu riittävästi mahdollisuuksia työllistyä.

css.php