Tapio Lankinen

 

 

 

 

Puolue: Suomen Keskusta
Ikä:
 61
Asuinkunta: Vihti


Kolme keskeistä vaaliteemaa:

1. Kunnan elinvoima

Tehdään parempaa huomista – yhdessä! Ajattelen niin, että kunnan rooli yritystoiminnan mahdollistajana lähtee siitä, että infra on kunnossa. Tämä tarkoittaa mm. toimivia internet yhteyksiä. Liikkuminen on tehtävä helpoksi ja turvalliseksi. Rakentamiseen liittyvät lupaprosessit hoidetaan pääosin sähköisten kanavien välityksellä ja erilaisia vaihtoehtoja yritysten sijoittumiseen on riittävästi tarjolla. Kun yritykset menestyvät, kunta ja kuntalaiset saavat tästä menestyksestä oman osansa. Näin koko kunnan elinvoima säilyy ja kasvaa.

2. Koulutusasiat

Koulu tukee yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia uutta koko ajan. Yleisesti ottaen koulutuksella on suuri merkitys myös syrjäytymiskehityksen suunnalle. Koulutus ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Minä olen saanut Insinöörikoulutuksen. Se oli monipuolinen, antoi hyvät valmiudet myös yhteiskunnallisten kysymysten arviointiin. Pohja tulevien insinöörien ja muiden ammattilaisten osaamiselle valetaan kunnissa, jotka huolehtivat kasvatuksen ja peruskoulutuksen järjestämisestä. Meidän tulee huolehtia näiden opetusresurssien riittävyydestä. Nuorissa on tulevaisuus, annetaan heille mahdollisuus

3. Yleinen hyvinvointi

Päätöksiä on tehtävä faktapohjalta, taloudellisia ja sosiaalisia reunaehtoja unohtamatta. Minulle on tärkeää ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvinvoinnin omaehtoinen edistäminen olitpa sitten vanha tai nuori.

Miten edistäisit etätyömahdollisuuksia kunnassasi?

Tarjoamalla tiloja ja rauhallisen elinympäristön.

Minkä koet suurimpana esteenä kuntasi työttömyyden alentamiselle?

Niukka työpaikkaomavaraisuus.

css.php