Tommi Halkosaari

 

 

 

 

Puolue: Suomen Keskusta
Ikä: 29
Asuinkunta: Espoo


Kolme keskeistä vaaliteemaa:

1. Espoon verotulot nousuun pientalojen kaavoituksella

Espoon tulee kasvaa, muttei hinnalla millä hyvänsä. Espoo on kasvanut asukasmäärältään vauhdilla, mutta työpaikat ja verotulot eivät ole kasvaneet saamaa tahtia. Tämä ei ole kestävää taloudenpitoa.

2. Osallistava budjetointi käyttöön suuralueittain

Osallistetaan espoolaiset ottamalla osallistava budjetointi käyttöön. Espoossa osallistetaan asukkaita lähinnä näennäisesti ja siksi on luotava vaikuttavampia kanavia oman lähialueen kehittämiseen.

3. Saavutettava lähiluonto myös asutuskeskuksissa

Tiiviin rakentamisen kiihko on syönyt jo merkittävästi eteläisen Espoon metsistä. Tulee varmistaa, että lähiluonto on saavutettavissa muuallakin kuin keskuspuistossa ja kehä III pohjoispuolella.

Miten edistäisit etätyömahdollisuuksia kunnassasi?

Julkisissa tiloissa voisi olla tarjolla ilmaista tai kohtuuhintaista etätyöskentely tilaa tarjolla. Virka-ajan jälkeen työskenteleville voisi antaa käyttöön myös muita kaupungilta illoiksi vapautuvia tiloja.

Minkä koet suurimpana esteenä kuntasi työttömyyden alentamiselle?

Espoossa suurin este on vieraskielisten suuri osuus työttömissä. Näen, että tämän joukon kielitaitoa, erityisesti suomenkielentaitoa tuli vahvistaa merkittävästi.

css.php