HI alkaa jakaa stipendejä YAMK-tutkinnoista

Helsingin Insinöörit HI ry on solminut Metropolia-säätiön kanssa sopimuksen stipendiohjelmasta, jolla HI palkitsee YAMK-tutkinnon suorittaneita. Stipendejä on jaossa kolme kappaletta vuosittain.

Stipendien tarkoitus on omalta osaltaan kannustaa HI:n jäseniä YAMK-tutkinnon suorittamiseen. Stipendin myöntämisperusteena on ensisijaisesti ansiokas opinnäytetyö ja toissijaisesti hyvän opiskeluhengen luominen opintojen aikana. Ensimmäiset kolme stipendiä tulevat jakoon kuluvan vuoden joulukuussa.

Myönnettävän stipendin nimi on Helsingin Insinöörien kannustusstipendi ja sen suuruus on 400 euroa. Stipendi jaetaan aina kalenterivuoden lopussa. Stipendiä voivat hakea insinöörit, jotka ovat kulloisenkin vuoden aikana suorittaneet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tekniikan ja liikenteen alan älykkään teollisuuden, ajoneuvotekniikan tai rakennus/talotekniikan tutkinto-ohjelmissa.

Esityksen stipendien saajista tekee Metropolia-säätiölle työryhmä, jonka jäseninä ovat kunkin tutkinto-ohjelman tutkintovastaavat sekä HI:n puheenjohtaja ja sihteeri.

Stipendiohjelma on osa HI:n käynnistämää kampanjaa, jonka tavoitteena on innostaa jäseniä suorittamaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. YAMK-tutkinnon suorittaminen on hyvä keino edetä uralla ja myös nostaa ansiotasoa.

”Koulutustason nosto nostaa myös insinööriammattien yleistä arvostusta”, sanoo HI:n pääsihteeri Mikko Wikstedt. ”Se on myös yksi HI:n strategisista tavoitteista.”

Lisää YAMK-tutkinnon suorittamisen hyödyistä voi lukea täältä.


Teksti: Annamari Iranto
Kuva: Juulia Talikka

css.php