Kesälomat ja poikkeustilanteen vaikutukset työpaikoilla

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne ja sen aiheuttamat toimet työpaikoilla vaikuttavat tulevaan kesään ja osalla työpaikoista myös lomiin. Oheen on koottu vastauksia yleisiin kysymyksiin koskien loman pitämistä ja lomautuksen vaikutusta lomaan.

Saako työantaja määrätä, milloin pidän kesäloman?

Kyllä. Työnantaja määrää loman ajankohdan kuultuaan työntekijöitä. Työnantajan on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden toiveet ja toteutettava niitä tasapuolisesti. Vuosilomasta 24 päivää on sijoitettava ajanjaksolle 2.5.–30.9. ja yhdenjaksoisen loman pitää olla vähintään 12 päivää.

Työnantaja vahvistaa loman ajankohdan kuukautta tai viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Saako työnantaja siirtää jo sovittua lomaa?

Jos loma ei ole vielä alkanut, työnantaja voi määrätä loman siirrettäväksi. Jos työntekijälle aiheutuu kustannuksia loman siirtämisestä, työnantajalla on velvollisuus korvata aiheutuneet kustannukset. Tällainen kulu voi olla esimerkiksi vuokramökin varausmaksu.

Miten lomautus vaikuttaa kesälomaan?

Lomaa voidaan pitää normaalisti myös lomautusaikana. Työnantaja maksaa loman ajalta työntekijälle saman palkan kuin hän saisi työssä ollessa. Lomautus voi jatkua loman päättymisen jälkeen, jos ilmoitettu lomautusjakso edelleen jatkuu. Jos työntekijä on lomautettuna esimerkiksi kesä-elokuun, voi hänellä silti olla vaikka koko kesäloma heinäkuussa.

Se tunne, kun pääset kesälomalle.

Voiko työnantaja määrätä kesäloman pidettäväksi esimerkiksi syksyllä?

Ei voi. Loman pitämisestä lomakauden (2.5.–30.9.) ulkopuolella voidaan kuitenkin sopia.Työntekijä voi esimerkiksi sopia, että pitää vuosiloman vasta vaikkapa joulukuussa. 12 päivää ylittävä lomanosan pitäminen voidaan sopimalla siirtää jopa 30.9.2021 asti.

Voiko lomarahan vaihtaa vapaaksi?

Asiasta voi sopia työnantajan kanssa. Monilla työpaikoilla luottamusmies sopii siitä, millä tavalla lomarahojen vaihtaminen vapaaksi toteutetaan. Lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sopii kuitenkin jokainen työntekijä itse.

Liitto suosittelee, että lomarahavapaan pitämiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin vuosiloman pitämiseen.


Uutinen on poimittu Insinööriliiton 6.5.2020 ilmestyneestä uutiskirjeestä.

css.php