Luottamusmieheen ei kosketa!

Viime perjantaina vastaanotimme uutisen, jossa kerrottiin työnantajan purkaneen yksipuolisesti luottamusmiehen työsopimuksen. Työntekijä halusi varmistaa, että lakon aikana hänen vastuullaan olevat laitteet eivät häiritse yrityksen verkkoa. Aikeestaan hän kertoi tiimikokouksessa edellisellä viikolla. Työntekijä sammutti verkkojen väliset tietoliikennekytkimet (myöhemmin kytkin), jolloin laitteet olivat irti toimistoverkosta.

Työntekijä oli osallistunut verkon rakentamiseen 4 vuotta aiemmin ja siitä lähtien ylläpitänyt palveluja kyseisten kytkinten takana. Hänellä oli kyseisten kytkinten paikalliset käyttöoikeudet. Työntekijä ei ollut tietoinen siitä, että samojen kytkinten takana oli muiden ihmisten vastuulla olevia laitteita, joita kaukokäytettiin ulkomailta. Nämä laitteet oli liitetty kytkimiin myöhemmin hänen tietämättään.

Laitteiden tietoliikenneverkosta irrottaminen ei vaikuttanut itse laitteiden toimintaan, eikä mitään dataa korruptoitunut tai hävinnyt. Katkon aikana kaikki palvelut olivat turvallisessa tilassa. Korjaavaksi toimenpiteeksi riitti tietoliikennekytkimien sähköpistokkeiden takaisinkytkeminen.

Luottamusmiehellä on erityinen työsuhdeturva ja tämän perusteella työnantajalla ei ole ollut oikeutta päättää työsuhdetta. Työnantaja on mahdollisesti pyrkinyt kiertämään työehtosopimuksen mukaista irtisanomissuojaa purkamalla luottamusmiehen työsopimuksen. Luottamusmiehen työsopimuksen irtisanominen olisi edellyttänyt edustettavien enemmistön suostumusta.

Kaikki tämä on tapahtunut nyt laillisen työtaistelun välittömässä läheisyydessä. Jos työnantaja on ajatellut tapahtunutta mahdollisena sabotaasina, en voi itse välttyä ajatukselta, että tässä kostetaan kyseisen työpaikan työnseisausta ja luottamusmiehen osallisuutta siihen toimiessaan lakkovahtina.

Me elämme sopimusyhteiskunnassa. Meidän tulee noudattaa työehtosopimuksia ja työmarkkinoiden pelisääntöjä, oli ne voimassa tai jälkivaikutuksen piirissä. Pidetään yhdessä anarkia poissa työpaikoilta, molemmin puolin.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja
Helsingin Insinöörit HI ry

css.php