Metropolia suuntaa kohti tiiviimpää verkostoa

Vuoteen 2019 mennessä Metropolian opiskelijat opiskelevat neljällä eri kampuksella. Insinööriksi opiskellaan tulevaisuudessa Leppävaarassa, Myllypurossa ja Myyrmäessä.

Metropolia on siirtymässä neljän kampuksen malliin.
– Kun EVTEK- ja Stadia-ammattikorkeakoulu yhdistyivät Metropoliaksi, meille jäi niiden käytössä olleet kiinteistöt. Koko Metropolian historian ajan on kuitenkin mietitty, miten rakennetta saataisiin tiivistettyä, kampushankkeen projektijohtaja Seija Ristimäki sanoo.

Osa kiinteistöistä on vanhoja ja huonokuntoisiakin.
– Esimerkiksi rakennuksemme Bulevardilla on toista sataa vuotta vanha suojeltu talo ja taipuu vaikeasti moderniin oppimiseen ja uusiin yhteisöllisiin oppimisympäristöihin.

Uudessa mallissa tilan määrä pienenee noin 20–25 prosenttia. Kun tiloja käytetään tehokkaammin, syntyy kustannussäästöjä.

Neljä kampusta tulevat sijaitsemaan Helsingissä Arabianrannassa ja Myllypurossa, Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä. Myllypuroon rakennetaan kokonaan uusi kampus 6000 opiskelijalle. Myyrmäen kampus kasvaa laajennuksessa kaksinkertaiseksi. Sen opiskelijamäärä tulee olemaan noin 3 500. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) suunnittelee uuden kampuksen läheisyyteen opiskelija-asuntoja.
– Teemme tiiviisti yhteistyötä, ja HOAS on tietoinen meidän suunnitelmistamme.

Leppävaaran kampusta ei olla laajentamassa vaan rakennuksia muutetaan toiminnallisesti.

Rakennustyö alkaa syksyllä

Kaikki keskeiset päätökset Myllypuron kampuksen rakentamiseksi ja Myyrmäen laajentamiseksi on jo tehty. Tällä hetkellä käynnissä on suunnittelutyö. Myllypuron kampuksesta on valmistunut niin sanotut arkkitehtien ensimmäiset luonnokset. Seuraavat luonnossuunnitelmat valmistuvat helmikuussa.

Työt alueella on kuitenkin jo aloitettu.
– Puut kaadettiin marraskuun puolivälissä ja louhintatyöt alkavat alkuvuonna. Varsinainen rakentaminen alkaa syksyllä, Seija Ristimäki kertoo.

Myyrmäen laajentaminen etenee suurin piirtein samassa tahdissa.
– Huhtikuussa alkavat maanrakennustyöt ja syksyllä varsinainen talonrakennus.

Neljän kampuksen malli vaikuttaa myös insinöörikoulutukseen. Insinöörialoista Myllypuroon siirtyvät rakennus- ja kiinteistöala.
– Sinne tulee varsin ajanmukaiset rakennustekniikan erikoistilat ja laboratoriot ja muut fasiliteetit.

Myyrmäestä tulee varsinainen insinöörikoulutuksen keskittymä. Sinne siirtyvät kaikki tuotannolliset teknologiat: sähkö- ja automaatiotekniikka, bio- ja kemianalat, prosessitekniikka, auto- ja konetekniikka sekä energia- ja ympäristötekniikka. Insinöörialojen lisäksi sinne siirtyy kansainvälinen liiketoiminta.
– Leppävaarasta tulee ict-keskittymä ja sinne keskitetään tieto- ja viestintätekniikka sekä tuotantotalous.

Alueen asukkaat mukaan

Myllypurossa uutta on sijainti.
– Kampus tulee Itä-Helsinkiin, missä ei ole yhtään korkeakoulua. Alueellinen vaikuttuvuus tulee olemaan merkittävä. Hanke on iso, ja kampus tulee sijaitsemaan näkyvällä paikalla ihan metroaseman tuntumassa, Seija Ristimäki sanoo.

Kampuksesta pyritään rakentamaan sellainen, että myös alueen asukkaiden olisi helppo tulla sinne.
– Haluamme, että ala-aulaa ja sen palveluita, kirjastoa ja kahviloita käyttäisivät myös alueen asukkaat.

Sinne tulee esimerkiksi terveysalan hyvinvointipalveluita: jalkaterapiaa, toimintaterapiaa ja suuhygienistien klinikka, jonne Helsingin kaupunki ohjaa oikeita potilaita.
– Optikkomyymälässä on tarkoitus myydä meidän optometrian tuotteita ja palveluita.

Ristimäki muistuttaa, että nykypäivän korkeakoulut eivät ole sellaisia, joissa opiskelijat elävät keskenään suljetussa ympäristössä.
– Kun alueelle tulee korkeakoulu, sen pitää olla kiinni arjessa ja tarjota uutta virikkeellisyyttä. Kun asukkaat ja elinkeinoelämä ovat mukana, syntyy myös uusia innovaatioita.

Kaadetut puut taipuvat tarinaksi

Kun Myllypuron tulevalta kampusalueelta kaadettiin syksyllä 2015 puita, muotoilun opiskelijat ottivat osan niistä talteen ja kuljettivat kuivumaan. Opiskelijat halusivat, että kampukselle jää tarinaa metsästä ja puista. Mitä puista tehdään, on vielä auki.
– Niistä tehdään joko lahjaesineitä tai käyttöesineitä kampukselle, Seija Ristimäki kertoo.

Muutenkin käyttäjät ovat alueiden suunnittelussa vahvasti mukana. Jokaisella kampuksella on ryhmä, johon kuuluu koulutusalojen asiantuntijoita ja opiskelijoita.
– He tuovat mukaan näkemyksensä siitä, miten tilat sijoitetaan ja mitä siellä pitää olla.

Natasha Petrell
Kuva Mikko Taipale / Unionimedia

css.php