Prioriteettina työmarkkinoiden vakauttaminen

Nyt käynnistyneen loppukesän odotetuin työmarkkinauutinen on, miten käy vientiteollisuudessa noudatettavan Teknologiateollisuuden sopimuksen: jatkuuko se vai jäikö sopimuskausi yhden vuoden mittaiseksi. Jatkoa olisi tarjolla, mutta palkankorotusten muoto ja määrä ovat täysin sopimatta.

Vuoden 2022 palkankorotukset noudattelevat  noin 2 %:n palkkalinjaa. Inflaatio on kiihtynyt Suomessa ja on nousussa globaalisti. Kesäkuun inflaatio oli korkea, 7,8 %. Valtaosa inflaatiosta selittyy energiatuotteiden kustannuksen nousulla. Öljy ja sähkö ovat toimineet hintavetureina.

Työpaikoilla inflaatiota seurataan pelonsekaisin tuntein: miten käy ostovoiman? Suomalainen verotus on myös korkea. Niin sanottu verokiila eli verojen ja muiden työnantajamaksujen osuus pitää huolen siitä, että ostovoimaa turvattaessa on palkankorotuksen oltava myös korkeampi. Jo 3 000 ‒ 4 000 euron tulotasolla 100 euron nettopalkan korottaminen vaatii yli 200 euron palkankorotusta.

Kansantaloudellisesti syksyn vaarana on hallitsematon inflaatiokierre. Isot palkakorotukset voivat kiihdyttää hintojen nousua ja tällöin ostovoiman kasvu jää tilapäiseksi. Inflaation syödessä palkansaajien ostovoimaa, nakertaa se myös monessa yrityksessä kilpailukykyä kohonneiden palkankorotusvaateiden kautta. Toki jos yrityksen muuttuvat kustannukset saadaan siirrettyä asiakashintoihin, ei tällä ole kilpailukykyä rapauttavaa roolia.

Viime kierroksen yksipuolisesti asetettu palkkakatto ei suojannut neuvottelukierroksen avaajaa eikä siihen ole yhteiskunnassa sitouduttu. Kuntasektorille sovittu palkkaohjelma on tästä yksi ilmentymä, teollisuuden asettamaan linjaan ei sitouduttu.  Kunta-aloille sovittu palkkaohjelma huolettaakin monia. Minäkin ihmettelen, kuinka yhteiskunnalla on varaa korottaa julkisen puolen palkkoja reippaasti ohi yleisen linjan. Hyvinvointiyhteiskunnan tase on suoraan verrannollinen toimivaan vientiteollisuuteen, josta saamme yhteiskuntamme rahoituksen.

Yhteiskuntamme on sekamarkkinatalous ja jotenkin minusta tuntuu, että laivamme komentosillalla ei ole kaikki kunnossa. Yhteiskunnassa on epäselvyyttä arvoasetelmasta ja kansakuntana velkaannumme kovaa tahtia.

Lasse Laurikainen
puheenjohtaja

css.php