HI:n syyskokouksessa 26.11.2019 valitaan hallituksen jäseniä

Helsingin Insinöörien asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksesta ovat erovuorossa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme jäsentä ja opiskelijajäsen. Toimikaudet ovat kahden vuoden pituisia, paitsi opiskelijajäsenellä yksi vuosi.

Onnistuneet henkilövalinnat takaavat HI:n kehittymisen jäsenistönsä parhaaksi!

HI:n vaalivaliokunta pyytää jäseniä hakemaan avoinna oleviin hallituspaikkoihin. Ehdokkaiksi haluavien tulee lähettää hakemus vaalivaliokunnalle vaalivaliokunta@helins.fi viimeistään 12.11.2019. Hakemuksessa tulee olla lyhyt kuvaus siitä, miten hakija haluaa HI:tä kehittää ja mitkä ovat hänen kiinnostuksen kohteet ja erityisosaamisensa. Liitteeksi myös CV.

Vaalivaliokunta tekee syyskokoukselle vaalikelpoisista ehdokkaista kirjallisen yhteenvedon sekä esityksen valittavista henkilöistä.

Lisätietoja antaa vaalivaliokunnan sihteeri Mikko Wikstedt, puh. 040 190 2224, mikko.wikstedt@helins.fi.

css.php