Luottamushenkilö työyhteisöön

— lainsäädäntö

Kysymys:

Työnantajani ei ole järjestäytynyt, voidaanko yritykseen silti valita luottamushenkilö ylemmille toimihenkilöille?

Vastaus:

Työsopimuslain perusteella yritykseen voidaan valita aina vähintään luottamusvaltuutettu. Kukaan ei kuitenkaan voi valita pelkästään itse itseään luottamustehtävään vaan yrityksessä tulisi olla töissä vähintään kolme henkilöä. Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry suosittelee ylempien toimihenkilöiden henkilöstön edustajan valintaa, kun henkilöstöryhmän koko ylittää kymmenen henkilöä. Luottamusvaltuutettu voi edustaa pienemmissä yrityksissä myös koko henkilökuntaa. Mikäli alalle on solmittu työehtosopimus ja yritys kuuluu työnantajajärjestöön, voidaan yritykseen valita toimialasta riippuen luottamushenkilö tai luottamusmies henkilöstön niin halutessa. Mikäli työnantaja ei kuulu vielä työnantajajärjestöön ja ei näin ollen ole järjestäytynyt on mahdollista valita luottamusvaltuutettu kuten yllä mainittu ja myöntää hänelle luottamushenkilön/miehen oikeudet. Tämä vaatii kuitenkin työnantajan hyväksynnän, sitä ei voida tehdä pelkästään työntekijöiden toiveesta.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php