Aikuiskoulutustuki ja ansiosidonnainen päiväraha

— työttömyys , työttömyysturva

Kysymys:

Jos opiskelee aikuisopintotuella ja tulee tämän aikana irtisanotuksi, niin onko opintojen loputtua (max 15 kk) vielä oikeutettu ansiosidonnaisen päivärahaan (400 vrk)?

Vastaus:

Koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki ei kuluta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan päiviä. Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on työstään opintovapaalla tai vastaavalla koulutuksen perusteella myönnetyllä palkattomalla vapaalla ja että päätoiminen työ-, virka- tai muu palvelussuhteesi on voimassa koko tuettavan koulutuksen ajan. Tästä johtuen aikuiskoulutustukea ei lähtökohtaisesti voida myöntää työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta, vaan tukioikeus lakkaa työsuhteen päättymiseen. Oikeutta jo myönnettyyn aikuiskoulutustukeen ei kuitenkaan menetä, jos työsuhde irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen työntekijästä riippumattomasta syystä, esimerkiksi tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php