Hälytystyö vai hätätyö?

— työaika

Kysymys:

Mitä eroa on hälytystyöllä ja hätätyöllä? Onko minun pakko suostua hälytys- tai hätätyöhön?

Vastaus:

Kun työntekijä on poistunut työpaikalta ja saa säännöllisen työajan ulkopuolella kutsun tulla takaisin työhön, on kyse hälytystyöstä. Hälytystyötä voi olla esimerkiksi tietojärjestelmän häiriön selvitys ja korjaaminen. Hälytystyö voi olla samalla ylityötä, jos kyseisen päivän tai viikon säännöllisen työajan tunnit ovat jo täynnä. Hälytystyöhön ei ole pakko suostua, ellei samalla ole kyse hätätyöstä. Usein hälytystyöhön kuitenkin kannattaa suostua, koska joissain työehtosopimuksissa on määritelty erillinen hälytyskorvaus, joka maksetaan ylityöpalkan lisäksi. Monissa tapauksissa nämä korvaukset ovat huomattavia. Hätätyö puolestaan on sellaista säännöllisen työajan ulkopuolista työtä, jossa ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen. Edellytyksenä on myös, että työn tekemistä ei voi siirtää myöhemmäksi. Kyseessä on siis poikkeuksellinen tilanne. Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta. Hätätyötä voidaan teettää myös työntekijällä, jonka ylityön enimmäismäärä on täyttynyt. Hätätyötä ei lueta ylityön enimmäismääriin. Hätätyöstä on maksettava normaali ylityökorvaus ja sunnuntaina tehdystä hätätyöstä sunnuntaityökorvaus. Hätätyötä teetettäessä voidaan poiketa myös lepoaikasäännöksistä. Periaatteessa hätätyössä ei työajan pituutta ole mitenkään rajoitettu. Hätätyön teettämisessä on kuitenkin tarkoituksenmukaista ottaa huomioon työsuojelulliset näkökulmat. Työnantajan on tehtävä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestosta. Ilmoituksessa on oltava myös luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaltuutetun lausunto. Lausunnon perusteella työsuojeluviranomainen ratkaisee, täyttyykö hätätyön tunnusmerkistö. Jos tunnusmerkistö ei täyty, työsuojeluviranomainen voi rajoittaa tai lopettaa työn teettämisen. Valitettavan usein hälytystyö ja hätätyö sekoitetaan keskenään – ehkä joskus jopa tarkoitushakuisesti – ja työntekijää saatetaan painostaa ylityöhön. Uhkaako tietojärjestelmäkatkos todellakin hengen, terveyden tai omaisuuden menetystä? Vastaus on aina tapauskohtainen.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php