Miten käy, kun määräaikainen sairastuu vuosilomalla?

— työaika , vuosiloma

Kysymys:

Työntekijällä on määräaikainen työsuhde, joka päättyy 31.12.2017. Sitä ei olla jatkamassa. Työntekijä pitää kertyneet vuosilomansa ennen työsuhteen päättymistä. Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana, miten vuosilomapäivien käy? Työntekijällä on kertynyt 24 lomapäivää, joten häneen ei sovellettane kuuden päivän omavastuuaikaa. A. Työsuhdetta jatketaan määräajan päättymisen jälkeen sairausloman keston ajan? B. Työnantaja maksaa sairausloman takia menetetyt vuosilomapäivät työntekijälle rahana? C. Sairausloman aikaiset vuosilomapäivät menevät työntekijän piikkiin? D. Jokin muu vaihtoehto?

Vastaus:

Kysymys on erittäin kiinnostava. Omavastuupäiviä ei tosiaankaan ole. Täyttä kuuden päivän omavastuuta sovelletaan vasta viiden viikon ja sitä pidempään vuosilomaan, jonka työntekijä on ansainnut. Työntekijällä on näin ollen aina oikeus neljän viikon lomaan. Käytännössä omavastuu koskee työntekijöitä, joilla on oikeus yli neljän viikon eli yli 24 arkipäivän vuosilomaan. Työntekijällä, joka on ansainnut lomanmääräytymisvuoden aikana yli 24, mutta alle 30 arkipäivää lomaa, omavastuupäiviä voivat olla 24 lomapäivän ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Vastaus on siis lähinnä vaihtoehto B. Edellä tulivat jo perusteet, mutta tässä vielä toimintaohjeet työntekijälle: Työntekijän tulee heti sairastuttuaan ilmoittaa siitä työnantajalle, tarvittaessa toimittaa todistus työkyvyttömyydestään ja pyytää vuosiloman siirtämistä sairauspäivien osalta myöhempään ajankohtaan. Jos työsuhde kuitenkin on päättymässä, eikä työntekijä ehdi pitää siirtyneitä päiviä lomana, maksetaan pitämättömät lomapäivät lomakorvauksena.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php