Lisää lomaa lomarahasta?

— palkka-asiat , työaika , työehtosopimus

Kysymys:

Onko minulla oikeus vaihtaa lomarahat vapaiksi?

Vastaus:

Joillakin työpaikoilla tarjotaan säästötoimenpiteenä tai muuten mahdollisuutta vaihtaa lomaraha vapaaksi. Automaattista oikeutta vaihtoon työntekijällä ei ole, vaan asiasta pitää sopia työnantajan kanssa. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Ennen kuin teet sopimusta lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, kannattaa tarkistaa, mitä omalla työpaikalla noudatettava työehtosopimus lomarahasta sanoo. Lomarahan maksaminen saattaa perustua myös yrityksen käytäntöön. Muunnettaessa lomarahaa vapaapäiviksi tulisi huomioida vain todelliset työpäivät. Jos lauantai on muutenkin vapaa, ei sitä pitäisi laskea mukaan. Esimerkiksi 24 lomapäivän vastaava lomarahavapaan tulisi olla kaksi viikkoa ja kaksi päivää, ja 30 lomapäivän lomarahan pitäisi tuottaa kolmen viikon vapaa. Valitettavasti kaikki työnantajat eivät suostu tällaiseen vaihtosuhteeseen, vaan antavat kesälomarahasta kahden viikon vapaan. Kun sovit lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, sovi samalla, että vapaa rinnastetaan työssäoloaikaan ja siten kerryttää tulevaa lomaa. Yleensä tässä ei ole ollut ongelmaa, koska vaihto on toteutettu siten, että lomarahavapaan aikana palkka on maksettu normaalisti, ja siten kyseessä on ollut palkallinen vapaa. Huomaa, että vuosilomalla sairastumista koskeva sääntö ei ole automaattisesti voimassa lomarahavapaalla. Kannattaakin tarkkaan eritellä, milloin pitää vuosilomaa ja milloin on lomarahavapaalla tai yrittää sopia työnantajan kanssa niin, että vuosiloman sairaspoissaolosääntöä sovellettaisiin myös lomarahavapaaseen.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php