Etätöistä liukumasaldoa

— työaika

Kysymys:

Voiko etätöistä kertyä liukumasaldoa?

Vastaus:

Uusi työaikalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta, joka määrittelee etätyön yksinkertaisesti seuraavasti: Etätyö on virallisesti työaikaa. Tämä mahdollistaa normaalin yrityksessä tai yhteisössä sovellettavan liukumakäytännön hyödyntämisen myös etätöissä. On kuitenkin huomioitava, että liukumasaldo voi lisääntyä päivässä enintään neljä tuntia. Liukumasaldoa ei myöskään voi olla kertyneenä kuin 60 tuntia, mikäli työpaikalla sovellettavassa työehtosopimuksessa ei ole toisin sovittu. Työaikaa tulee kuitenkin kyetä seuraamaan, mutta tähän kännykkäsovellukset ovat oiva apuväline, joita yritykset ja yhteisöt ahkerasti hyödyntävätkin.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php