Luottamushenkilön oikeus sopia henkilöstön lomarahoista

— palkka-asiat , vuosiloma

Kysymys:

Olen ylempien toimihenkilöiden luottamusmies, ja työnantaja haluaisi sopia kanssani henkilöstön lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi. Työehtosopimuksessa ei ole mitään määräyksiä aiheesta. Voinko tehdä sopimuksen ja jos voin, mitä asioita minun tulisi siinä huomioida?

Vastaus:

Koska työehtosopimuksenne ei kiellä lomarahojen vaihtamista vapaaksi, voidaan sopimus tehdä. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi on kuitenkin vapaaehtoista. Luottamusmiehenä voit sopia työnantajan kanssa ne periaatteet, joilla vaihto tehdään, ja sitten yksittäiset työntekijät joko tekevät vaihtosopimuksen tai eivät tee. Ensimmäinen huomioitava asia on lomarahavapaan vaihtosuhde. YTN suosittaa, että 24 vuosilomapäivän lomarahan (50 prosenttia) vastineeksi tulisi saada 12 vapaapäivää. Tämä tarkoittaa sitä, että vain todelliset työpäivät huomioidaan, ei lauantaita. Myöskään arkipyhät eivät kuluta lomarahan vaihtopäiviä. Jos kerralla vaihdetaan koko vuoden lomarahat, suositeltava määrä on 15 vapaapäivää eli kolme työviikkoa. Lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimukseen, ei vuosilomalakiin. Vuosilomalain laskentasäännöt eivät siis koske lomarahavapaata. Lisäksi kannattaa sopia siitä, että vapaa rinnastetaan työssäoloaikaan ja kerryttää siten vuosilomaa. Muuten voi käydä niin, että sinä kuukautena, jolloin lomarahavapaata pitää, ei tulisikaan 14 työpäivää täyteen eikä vuosilomaa kertyisi. Hyvä on sopia myös siitä, miten sairastuminen ennen tai kesken lomarahavapaan vaikuttaa: siirtyykö vapaa vai kuluuko se. Suosittelen sopimaan myös siitä, millä syillä lomarahan vaihtovapaa siirtyy muuna ajankohtana pidettäväksi tai muutetaan rahaksi, jollei sitä pysty suunnitellusti pitämään. Siihen voisi soveltaa esimerkiksi samoja sääntöjä kuin vuosiloman siirtämiseen. Jos lomarahan vaihtovapaa pidetään vuosiloman yhteydessä, kannattaa ennakkoon ilmoittaa palkanlaskentaan tai esimiehelle, millä vapaalla kullakin ajanjaksolla ollaan.

Kysy Insinööriklinikalta

css.php